Persbericht: Transformeer leegstaande kantoren tot woningen

Persbericht

Persbericht 9 maart 2009

Reactie van het Platform tegen Leegstand "Vide Verdoemme !"*
op de recente cijfers over leegstaande kantoren

Brussel heeft nood aan een gecoördineerd beleid voor 
de transformatie van leegstaande kantoren naar appartementen

Minister-President Picqué kwam vorige week met goed nieuws naar buiten.
Uit een studie van de GOMB en de directie Planning van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) blijkt dat het percentage leegstaande kantoren in het Brusselse Gewest is verminderd en dat er in vergelijking met 15 jaar geleden veel meer kantoren worden gerenoveerd. Met vreugde werd aangekondigd dat de kantoorleegstand (kantoren die te huur of te koop staan) in 2008 is verminderd van 9,8 naar 8,9%. Maar de studie leert ons ook – en dat is nieuw – dat er ook veel verborgen kantoorleegstand is, zodat het totale leegstandspercentage 18% bedraagt of bijna 2 miljoen m² kantoren.

We zijn verbaasd dat een dergelijk cijfer iemand blij kan maken. Bovendien werd in die ‘verborgen leegstand’ niet eens rekening gehouden met kantoren kleiner dan 1.000 m². Het werkelijke totale leegstandspercentage zou dus nog hoger kunnen liggen.

De studie leert ons ook dat op korte termijn zo’n 1,4 miljoen m² gerenoveerde kantoren beschikbaar zullen zijn en dat er 500.000 à 1 miljoen m² nieuwgebouwde kantoren zullen klaar zijn tegen 2010. Gezien de huidige economische crisis, vrezen we dat de markt dergelijk massaal aanbod niet zal kunnen absorberen. We vragen ons dan ook af of gemeenten en gewest de bouw van bijkomende kantoren nog kan toestaan.

Uit de studie blijkt ook dat er een harde kern van leegstaande kantoren in Brussel bestaat die zelfs niet eens meer te huur of te koop worden aangeboden, omdat zij niet meer aangepast zijn aan de moderne noden, en waarvan ‘de toekomst onzeker is’. De totale oppervlakte van die kantoren bedraagt ten minste 170.000 m².
Omdat er zoveel gerenoveerde of nieuwe kantoren binnenkort op de markt zullen komen, zullen er wellicht nog meer verouderde kantoren komen leeg te staan.
Het studiebureau BRAT heeft in 2007 in opdracht van het kabinet van Staatssecretaris Dupuis een inventaris opgesteld van zo’n 350.000 m² kantoren die kunnen worden omgevormd tot woningen. Volgens de studie zou dit 3.200 appartementen moeten kunnen opleveren. Gezien het grote aantal leegstaande kantoren, wordt de omvorming van kantoren naar appartementen dringend.

Het Platform tegen Leegstand Vide Verdoemme! roept daarom Minister-President Charles Picqué op om fiscale en stedenbouwkundige maatregelen te nemen die de omvorming van kantoren naar woningen aanmoedigt en om zich te engageren om een gewestelijke dienst voor de transformatie van kantoren in huisvesting op te richten (of om die bijkomende opdracht toe te vertrouwen aan de GOMB). De taak van die dienst moet erin bestaan om eigenaars van leegstaande kantoren aan te porren en te ondersteunen bij de renovatie van hun leegstaand kantoorgebouw tot appartementen.

  • Contactpersonen:

    - BBRoW vzw : Marie Didier - T 02 502 84 63
    - BRAL vzw : Piet Van Meerbeek - T 02 217 56 33
    - IEB asbl : Isabelle Hochart - T 02 548 39 44

* Onder de slogan Vide Verdoemme! groeit een nieuw platform dat opkomt voor een efficiënte gewestelijke strijd tegen leegstand. Alle verenigingen, comités en individuele bewoners van deze stad en omstreken zijn van harte welkom om zich aan te sluiten.