Persbericht: Vastgoedproject Gulden Vlies krijgt 15% publieke woningen

Persbericht

Vijftien procent van de woningen die worden voorzien in Gulden Vlies, het woon- en winkelproject op het braakliggende terrein langs de gelijknamige laan in Elsene, zullen openbare woningen zijn van sociale aard. Dat zijn alle betrokken partijen, TD Immo Invest (een filiaal van Prowinko), het Brussels Gewest, de gemeente Elsene en de stadsorganisaties ARAU, BRAL en IEB overeengekomen.

In december 2012 kreeg TD Immo Invest een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een gemengd project van huisvesting, handel, crèche en parking op het terrein aan de Guldenvlieslaan in Elsene. In juni 2012 vroegen de verenigingen ARAU, BRAL en EIB in de Overlegcommissie al om een vermindering van het aantal parkings en 30% sociale woningen in het project.

De gemeente Elsene, op initiatief van de Schepen voor Stedenbouw, Nathalie Gilson, koppelde stedenbouwkundige lasten aan het aandeel woningen in de vergunning. In dit kader zal TD Immo Invest de eigendom van 2 gerenoveerde gebouwen gratis overdragen aan de Gemeente Elsene, om deze te verhuren als publieke middenklasse woningen.

Volgend op de vraag van de verenigingen, en dankzij de bemiddeling van de Staatssecretaris voor de Huisvesting Christos Doulkeridis, heeft TD Immo Invest aanvaard om bovenop deze stedenbouwkundige lasten opgelegd door de gemeente, nog een derde gebouw volledig gerenoveerd en gratis af te staan. De drie gebouwen zijn gelegen in de Ridderstraat 21, 23 en 25. Samen wordt dus 15% van de totale oppervlakte huisvesting afgestaan aan de gemeente. Dit past binnen de doelstelling van het Gewest om 15% openbare woningen van sociale aard te bereiken in elke gemeente.

Er zijn verschillende argumentaties die achter deze overeenkomst zitten:
Het aandeel Brusselaars met een laag inkomen blijft stijgen, de middenklasse blijft Brussel verlaten, er is een gebrek aan sociale en middenklassewoningen in de gemeente Elsene, het gewest heeft de doelstelling om tegen 2020 minstens 15% openbare woningen van sociale aard te bereiken in elke gemeente. Ook TD Immo Invest wil de sociale mix in dit stuk stad te herstellen. De ontwikkelaar toonde zich daarom bereid tegemoet te komen aan de vraag van de verenigingen om bij te dragen aan de noden van de meest kwetsbare gezinnen, de demografische groei, etc. De verschillende partijen kwamen ook overeen dat 2/3 van de woningen die worden overgedragen aan de gemeente Elsene worden bestemd als sociale huisvesting,  1/3 wordt bestemd voor middenklassewoningen.

Dit akkoord vormt een primeur in het Brussels Gewest, aangezien huisvestingsprojecten vandaag nog niet onderworpen zijn aan het systeem van stedenbouwkundige lasten. Vandaag onderhandelt de Brusselse gewestregering over een nieuw besluit dat het heffen van stedenbouwkundige lasten op woningen moet mogelijk maken. De drie stadsverenigingen, de gemeente Elsene, de Staatssecretaris voor de huisvesting en TD Immo Invest bewijzen met dit akkoord dat vastgoedontwikkelaars bereid zijn een bijdrage te leveren aan de noden aan publieke huisvesting in Brussel.

Contact:

IEB: Mathieu Sonck (0478/203578)
Bral : An Descheemaeker (0477/269314)
ARAU: Isabelle Pauthier (0477/330378)
Gemeente Elsene : Nathalie Gilson (0475/900484)
Brussels Gewest : Sophie Dupont, woordvoerder van de Staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis (0479/139210)