Persbericht - Vijfhoek: tijdelijk autoloos is goed, permanent autoluw beter

09/05/2008

Op 11 mei ziet een nieuwe autoloze zondag – dit keer enkel voor de Vijfhoek – het licht. Een mooi initiatief dat ongetwijfeld een meer genietbare en gezondere stad oplevert. Toch hebben bewonerscomités en verenigingen verenigd in het platform SMoB [1] hier een dubbel gevoel bij. De autoloze zondag is een heel tijdelijk fenomeen en staat in schril contrast met de inertie van de stad. Die komt maar niet tot een duurzame stadsplanning en mobiliteit

Mooie beloftes
Bijna tien jaar geleden verscheen een omstreden studie van Groep Planning. De stad Brussel zou die als vertrekpunt gebruiken voor een gemeentelijk mobiliteitsplan. Enkele jaren later, in 2001, liet Burgemeester Freddy Thielemans tijdens een persconferentie weten dat het hoog tijd was voor een ingrijpende heraanleg van de stad: "Het is tijd dat we werk maken van een betere verdeling van de publieke ruimte onder alle gebruikers en dat we daarbij voorrang geven aan de meest kwetsbaren, zijnde de voetgangers, de kinderen, de ouderen, de fietsers en mensen met beperkte mobiliteit." Mooie woorden, maar sindsdien wordt de stad alleen maar drukker en ongezonder. De reden: het uitblijven van een werkelijk mobiliteitsplan. Er kwamen nooit concrete plannen, een timing of een budget. De stad bleef steken in vage plannen.

Oplossingen genoeg
Oplossingen voor een duurzaam stadsverkeer zijn er nochtans in overvloed. Oplossingen waar iedereen bij wint. Zo dringen planologische ingrepen zich op: de heraanleg van de centrale lanen, het Beursplein en het Brouckèreplein. Telegeleiding naar publieke parkings kan dan weer een halt toeroepen aan het aanhoudende wildparkeren. En waar dringend werk moet worden van gemaakt: het ingrijpend uitbreiden van de zones 30.

Hierbij moeten voetgangers, openbaar vervoer en fietsers systematisch op het voorplan komen te staan.

Teveel parkeerplaatsen
Willen we van Brussel opnieuw een gezonde, woonbare en aantrekkelijke stad maken, dan moeten de oplossingen en voorstellen ook een rechtvaardige sleutel bieden. Koning auto neemt vandaag een onhoudbare en onevenredige plaats in de stad in. 75 % van de publieke ruimte in het hart van de stad wordt ingenomen door auto's. Iedere bewoner en planoloog ziet dat zoiets onzinnig is.

Die verkeersdruk is nauw verbonden met het grote aantal parkeerplaatsen die massaal wagens aantrekken. Momenteel reserveert de stad 21.000 parkeerplaatsen voor kantoorgebouwen. Dit betekent één parkeerplaats per 144m². Dat overstijgt duidelijk de normen van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening die in zone A één plaats voorziet voor 200m².[2] Als we vergelijken met een stad als Londen, waar er maximaal één plaats per 1.115m² is toegestaan, zit het duidelijk niet goed met onze Brusselse parkeerpraktijken.

Autoluw mobiliteitsplan gevraagd
We vragen de stad Brussel om snel werk te maken van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Met een duidelijke kalender en een even duidelijk budget. We pleiten ervoor om volgende punten zeker op te nemen in zo'n plan:

* De opheffing van doorgaand verkeer, van Noord tot Zuid en van Oost tot West;

* De omschakeling naar zone 30 in de volledige vijfhoek;

* De verlaging van de verkeersdruk in de vijfhoek met 50% tegen 2010,

* Een heraanleg van de publieke ruimte die voorrang geeft aan de voetganger, het openbare vervoer en fietsers. We vragen meer woonerven, brede trottoirs, voetgangerszones, verhoogde frequenties en eigen beddingen voor het openbaar vervoer en fietsvriendelijke infrastructuur;

* De inperking van langdurig parkeren, met uitzondering van de bewoners en mensen met beperkte mobiliteit. De betere bestrijding van wildparkeren;

* Bijzondere aandacht aan de heraanleg van de centrale lanen. Deze lanen vormen nu een breuk in de stad en moeten terug tot menselijke proporties worden herleid.

 

[1] Het platform SMoB verzamelt verschillende verenigingen en bewoners die de principes en de praktijk van duurzame stadsontwikkeling onderschrijven: Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Association des Comités de quartier d’Uccle (ACQU), Atelier de recherche et d'action urbaine (ARAU), No Mo Autrement mobile, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (BTTB), Comité de défense des Habitants de Bruxelles-Centre, Fietsersbond, FOE Bruxsel, Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB), Groupe de Recherche et d'Actiond des Cyclistes Quotidiens (GRACQ), Johanna vzw, Placeovelo, Provélo, Woluw Inter-Quartier (WIQ), 4X4 Info.

[2] Surf naar de website van de Gewestelijke Stedenbouwkundige verordening voor meer info: http://gsv.irisnet.be

Perscontacten:

NL
Bral vzw: Maarten Roels, maartenroels[at]bralvzw.be, 0497/77.28.69
Fietsersbond : Roel De Cleen, 02 502 68 51

F
IEB : Claire Scohier, claire.scohier[at]ieb.be, 0473 667505

GRACQ : Eric Nicolas, 02 502 61 30 

Lees ook