RPA Ninoofsepoort: een herziening die niet voldoet

25/05/2023

De Richtplannen van Aanleg (RPA), een nieuw planningsinstrument sinds de herziening van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening tussen 2017 en 2019, bezorgt al meerdere malen vele burgers en organisaties kopzorgen.  Zo ook het RPA voor de Ninoofsepoort, dat moest worden herzien na de vele negatieve reacties, van onder andere de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, op de vorige versie van 2019. Ook hier was er weer gebrek aan participatie en betrekking van de burgers. Voor BRAL voldoet deze herziening niet.

Meer park, minder bebouwing graag

Ondanks de vermindering van het aantal woningen ten opzichte van de vorige versie stellen we ons serieuze vragen bij de toren en gebouwen die op het driehoekig perceel zullen kunnen gebouwd worden. Net zoals de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie in 2019 aangaf dat het beter zou zijn om het terrein in te richten als publieke ruimte, vragen wij dit vandaag opnieuw. Deze al erg dichtbevolkte wijk, met een drukbezocht park, zou baat hebben bij extra groene ruimte.

De nabijheid van het kanaal biedt een kans om de Brusselaar opnieuw te verbinden met het water. Een centrum voor water, het openleggen van een deel van de Zenne, het zijn allemaal ideeën die op deze plek een meerwaarde kunnen bieden voor de mensen die al in de buurt wonen. De torens, daarentegen, zullen voor veel extra mensen en verkeer zorgen met een dus een grote impact op de buurt terwijl het milieueffectenrapport aangeeft dat er geluidsoverlast zal zijn voor de toekomstige inwoners. Verdichting moet strategisch gebeuren op de juiste plekken.

Een toename aan verkeer en slechte luchtkwaliteit

Het is een teleurstelling dat het RPA amper structurele mobiliteitsveranderingen aangeeft in het reglementair luik. De mobiliteitsruimte aan de Ninoofsepoort is behoorlijk complex, als fietser en voetganger is het niet veilig en aangenaam. Aan deze niet altijd veilige situatie zullen nog meer verkeerstromen toegevoegd worden door de creatie van extra woningen en voorzieningen. Om zo’n toename duurzaam te laten verlopen moet er dus zeker geïnvesteerd worden in goede infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Daarnaast moet het autoverkeer beperkt worden. Daarom staan wij erop dat de autoparking gelimiteerd wordt. Het is een goede stap dat het plan geen verplichting van 1 parkeerplaats per woningeenheid oplegt maar ze kan verder gaan en minder ook echt verplichten.

Deze toename van autoverkeer heeft ook een impact op de luchtkwaliteit. Het Milieu Effecten Rapport (MER) stelt dan misschien dat de verslechtering van de luchtkwaliteit minimaal is, de luchtkwaliteit is al zo ongezond op deze plek. Met de nieuwe kennis die we hebben over de impact van slechte luchtkwaliteit op de gezondheid, zou dit niet zo minimaal benaderd mogen worden.

Wil je meer lezen? Je vindt onze reactie in bijlage.

Reageer ook!

Zoals de burgers je oproepen in dit filmpje, kan je ook zelf reageren op het richtplan van de Ninoofsepoort. Je kan de officiële documenten raadplegen op de website van Perspective.

Je kan nog tot en met 30 mei je mening over het plan geven door:

Lieselotte Gevens & Benjamin Delori

Lees ook

 • Afbeelding
  Move'Hub
  Stadsplanning

  Move'Hub slaat de bal mis

  Na een tweede ronde in de overlegcommissie op donderdag 13 juni werd het Move’Hub-project lichtjes aangepast. Toch is het project nog steeds volledig in strijd met de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Ook op vlak van sociale en ecologische uitdagingen slaat Move’Hub duidelijk niet de juiste richting in.

 • Afbeelding
  Black box van de stedenbouw 1
  Stadsplanning

  Verslag van onze discussieavond over de 'black box' in de Brusselse stedenbouw

  Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat er zich achter de administratieve schermen van een (groot) stedelijk ontwikkelingsproject afspeelt. We vonden het dan ook belangrijk om te praten met de mensen die er het meeste van weten. Daarom organiseerde BRAL op 15 mei samen met IEB een info- en discussieavond rond het thema.

 • Afbeelding
  CCN gebouw
  Stadsplanning

  Crashtest voor Urban Ruling in de Noordwijk

  De Noordwijk is al decennialang een speelveld voor Brusselse vastgoedspelers die hier grootschalige speculatieve vastgoedtransacties afsluiten. De wijk is een lappendeken van Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP), een gemeentelijk planningsinstrument om de ruimtelijke ordening aan te sturen op wijkniveau of binnen één of meerdere bouwblokken.