RPA Ninoofsepoort: ook tweede ontwerp voldoet niet voor bewoners en verenigingen

25/05/2023
Preview Persvoorstelling bewoners ninoofsepoort
Preview Perimeter pad ninoofsepoort

Na een eerste ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Ninoofspoort (2019), dat op alle niveaus fel werd bekritiseerd, is momenteel een tweede ontwerp (RPA bis) in openbaar onderzoek tot 30 mei 2023.

Voor de bewoners en verenigingen houdt het nieuwe plan onvoldoende rekening met de resultaten van de openbare raadpleging van 2019 en het unaniem negatieve advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie (GOC). Het plan biedt niet voldoende antwoord op de huidige crises waar we voor staan: gezondheid, klimaat, biodiversiteit, energie en economie.

  • Burgers krijgen geen toegang tot twee relevante plannen in de buurt. Noch het masterplan voor de Vander Putten-site dat de stad Brussel goedkeurde, noch het stedenbouwkundig plan van het driehoekige perceel, worden openbaar gemaakt. Dit ontneemt de burger essentiële informatie om het plan juist te beoordelen.
  • Het RPA bis en het bijhorende milieueffectenrapport gaan grotendeels voorbij aan de aspecten landschap, waterbeheer, biodiversiteit, gevolgen voor het microklimaat (wind, zonneschijn) en veerkracht bij klimaatverandering.
  • Het plan gaat ook voorbij aan het gebrek aan betaalbare woningen. De voorgestelde verdichting gaat nog steeds over voornamelijk marktconforme woningen, die niet erg geschikt qua grootte en prijszijn voor gezinnen. Anderzijds is er geen garantie meer dat er daadwerkelijk sociale woningen zullen worden gebouwd op de Vander Putten-site.
  • Het plan blijft voorzien in de aanleg van grote ondergrondse parkeerterreinen, in een gebied dat al vervuild en verzadigd is door verkeer.

Waarom nog een RPA maken voor dit gebied? Het merendeel van de wenselijke aspecten van het project zijn al gerealiseerd of zijn te realiseren met "gewone" stedenbouwkundige instrumenten. Een RPA compliceert en verstart de juridische situatie. Dit RPA is ook opnieuw opgesteld zonder enig overleg met burgers of verenigingen.

“Het enige wat vaststaat bij dit plan voor de Ninoofsepoort - zelfs zonder uitvoering, is een aanzienlijke stijging in de geldwaarde van de percelen, doordat het veel grotere bouwvolumes toestaat. Dit is een regelrechte speculatiepremie voor de nieuwe eigenaars van het perceel,” zegt Benjamin Delori, BRAL.

De bewoners en verenigingen wensen dat de overheid dit terrein opkoopt tegen zijn huidige waarde, niet tegen een kunstmatig opgedreven prijs. Een alternatief project van collectief belang, met respect voor de omringende context, zou in dit gebied ideaal zijn. De ondertekenaars denken aan een waterbelevingscentrum, dat gebruik maakt van de unieke ligging aan de rand van het kanaal, de ondergrondse Zenne en het moerasgebied dat zich ontwikkelde na twintig jaar braak liggen.

De ondertekenaars

PorteNinovePoort, ADOPT (place de Ninove), CRU Anderlecht, La Rue, Buurthuis Bonnevie, ARAU, BRAL, Inter-Environnement Bruxelles

Perscontacten

  • ARAU (FR) – Marion Alecian, +32 472 54 29 17
  • Inter-Environnement Bruxelles (FR) – Mohamed Benzaouia, +32 471 03 79 97
  • BRAL (NL/FR) – Benjamin Delori, +32 471 47 42 72

Lees ook