Samenaankoop Smart-Citizen Kits

De Smart Citizen Kit (SCK) is een open source apparaat dat toelaat milieugerelateerde data op te meten. De kit werd ontwikkeld door het Fablab van Barcelona. Naast luchtkwaliteit (concentraties CO & NO2) meet het apparaat ook geluid, licht, temperatuur en vochtigheid. De metingen gebeuren om de minuut en de resultaten worden onmiddellijk gepubliceerd op een opendata webplatform. Op de nieuwe versie (1.5) kunnen bovendien nog andere sensoren worden aangesloten (bvb. een fijnstofmeter).

In Barcelona, Pristina en Amsterdam gebruiken burgers dit toestel in het kader van het Making-Sense project.

Greenfab.brussels installeerde als eerste een SCK meter in Brussel. Ook BRAL zal twee toestellen aankopen. Beide organisaties hopen dat er nog veel meer meetpunten in Brussel kunnen bijkomen. We roepen burgers op om bij te dragen aan dit citizens science project, door de SCK te bestellen, individueel of in groep (wijkcomité, school, oudercomité of lokale vereniging). Hoe meer meetpunten, hoe meer data rond luchtkwaliteit we kunnen verzamelen en ter beschikking stellen van burgers, academici en activisten.

De SCK kost 200€ BTW niet inbegrepen. Portkosten zullen afhangen van het aantal aangekochte apparaten. Vandaar dat Greenfab de bestellingen wil groeperen.

Als u geïnteresseerd bent, kan u ons contacteren via info@greenfab.brussels. Wij bezorgen u dan begin 2017 een bestelformulier.  

Contact BRAL: tim@bral.brussels