Selfcity: de nieuwe generatie bewonersinitiatieven

01/02/2016

Deze publicatie zoomt in op het rijke ecosysteem van bewonersinitiatieven en vrijwilligerscollectieven in Brussel. Zijn zij een opstap naar een nieuwe samenleving?

In het eerste hoofdstuk schetsen we een beeld van de Brusselse bewonerscollectieven anno 2016. Daarbij schatten we in over hoeveel collectieven het gaat en hoeveel Brusselaars daarbij betrokken zijn. Én we bekijken hoe divers ze zijn. 

Onder de  projectnaam Selfcity ging er een jaar veld- en denkwerk vooraf aan deze uitgave. We volgden elf bewonerscollectieven van nabij, zetten ateliers op en organiseerden een tentoonstelling. We stellen de bewonerscollectieven en het project aan je voor in hoofdstuk twee.

Het derde hoofdstuk neemt hun interne werking onder de loep en probeert verschillende soorten collectieven te onderscheiden. We buigen ons ook over de vraag of begeleiding door professionele organisaties een zegen of eerder een vloek is.  

Deze publicatie zoomt in op het rijke ecosysteem van bewonersinitiatieven en vrijwilligerscollectieven in Brussel. Zijn zij een opstap naar een nieuwe samenleving?

Hoofdstuk vier bekijkt de verhouding tussen bewonerscollectieven en de overheid en geeft advies over een goed overheidsbeleid dat bewonersinitiatieven niet hindert maar stimuleert. 

In het vijfde en laatste hoofdstuk komt wellicht de hamvraag naar boven: wat is de impact van deze groepen op de deelnemers en hun omgeving? Zit er een democratischer, rechtvaardiger en meer ecologisch samenlevingsmodel verborgen achter dit weefsel van vrijwilligerswerking? En zo ja, zijn deze groepen krachtig genoeg om deze omschakeling in te zetten?

En er is ook een website: selfcity.brussels. Hier vind je (onder meer) uitgebreide interviews met bewonerscollectieven. 

Bijlage
Publicatiejaar
2016

Lees ook

 • Afbeelding
  Premetro+
  Mobiliteit

  PREMETRO+

  Hoewel de aanleg van Metro 3 aanlokkelijk lijkt, roept het project belangrijke bezwaren op. Wat we dan wel willen als oplossing qua openbaar vervoer voor de verzadigde noord-zuidverbinding in Brussel? Dat kom je hier te weten. BRAL presenteert, samen met haar partners, Premetro+, een alternatief voor Metro 3.

 • Afbeelding
  Commoning Europe European Parliament
  Burgerinitiatief

  Commoning Europe in Brussel

  In 2023 kwamen de partners van Commoning Europe van 25 tot en met 27 januari naar Brussel. De groep besloot, na de toegevoegde waarde van de Belgen bij de andere bezoeken, dat een bezoek aan Brussel op zijn plaats was. 

 • Afbeelding
  Het Andere Atelier - circulatieplannen in de stad
  Mobiliteit

  Het Andere Atelier – circulatieplannen in de stad

  In vele Brusselse gemeenten staan en stonden de circulatiepannen hoog op de politieke agenda. Ook de publieke opinie laat zich niet onberoerd. Om iedereen weer te betrekken bij autoluwe wijken zijn in een breed maatschappelijk debat, degelijk informatie nodig en een focus op de voordelen die de plannen met zich meebrengen. Met het Andere Atelier hebben we geprobeerd hieraan bij te dragen.