“Stad Brussel moet de wet respecteren”

11/02/2015

De drie stads- en milieuverenigingen ARAU, BRAL en IEB, bijgestaan door acht bewoners uit het centrum van Brussel (ondersteund door de bewonersgroepen van  hun respectievelijke wijken: Rouppe, Begijnhofwijk, Vismet, Sint-Katelijne, Nieuwe Graanmarkt, Marollen, Vrijheidswijk en Sint-Goriks) hebben bij de Raad van State een beroep aangetekend tegen het mobiliteitsplan voor Vijfhoek van de Stad Brussel.

Het mobiliteitsplan voor de Vijfhoek werd bij meerderheid door de gemeenteraad goedgekeurd op 1 december 2014 en omvat:

  • een ‘comfortzone’ (grotendeels voetgangerszone), met een vastgestelde perimeter
  • een nieuw ‘circulatieplan’ voor het gemotoriseerd verkeer in de Vijfhoek en een nieuw plan voor het openbaar vervoer en de fietsverkeer.
  • vier nieuwe ondergrondse parkings onder het Vossenplein, het Rouppeplein, de Nieuwe Graanmarkt en het Ijzerplein.
  • het aanleggen van een ‘bestemmingslus’, een tweebaansvak in één rijrichting, rondom de nieuwe voetgangerszone, die het gemotoriseerd verkeer “zo snel mogelijk naar een openbare parking” in de buurt van de comfortzone te brengen.

Waarom een nietigverklaring bij de Raad van State?

  • Omdat dit nieuwe mobiliteitsplan aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de leefkwaliteit in de Vijfhoek en omdat dit plan werd goedgekeurd zonder het te onderwerpen aan een openbaar onderzoek of effectenstudie.
  • De vraag om nietigverklaring is de enige manier om de controle over administratieve handelingen voor de Raad van State te brengen.
  • Omdat het de enige manier is om de Stad Brussel te verplichten de wettelijke regels na te leven.
  • Omdat projecten van deze omvang niet kunnen worden goedgekeurd zonder voorafgaande studies, zoals bepaald door de Europese en Brusselse wetgeving
  • Omdat bij plannen of programma’s opgemaakt door de overheid zo vroeg mogelijk de mogelijke milieueffecten in rekening moeten gebracht worden.

De bewoners, de gebruikers en de economische spelers die direct worden geraakt door deze plannen hebben een onbetwistbaar recht om deel te nemen aan de opmaak van plannen met  milieueffecten. Dat moet gebeuren in een transparant en rechtvaardig kader, en dit nadat alle beschikbare informatie publiek wordt gemaakt.

Ondergetekenden vragen dus een openbaar onderzoek en een onafhankelijke effectenbeoordeling, conform aan de Europese Richtlijn 2001/42/CE,  en een toepassing van de wetgeving rond het opstellen van plannen en programma’s die een impact hebben op het milieu.

 

Contact:

ARAU (l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines): Isabelle Pauthier,i.pauthier@arau.org, 0477 33 03 78

BRAL (Stadsbeweging voor Brussel): Joost Vandenbroele, joost@bralvzw.be, 0473 85 35 37

IEB (Inter-Environnement Bruxelles): Jérôme Matagne, jerome.matagne@ieb.be, 0485 750 421

Juridische coördinatie: Marie-Anne Swartenbroekx, swartie@skynet.be, 0496 40 65 85

 

Lees ook