Voorstelling publicatie “De leefwijk”

Te midden van alle commotie rond de circulatieplannen in het Brussels Gewest lanceren BRAL, Heroes for Zero en Clean Cities Campaign de publicatie “De leefwijk – Zeven principes voor circulatieplannen”. Aan de hand van deze principes dient de publicatie als basis voor een open en geïnformeerd gesprek om breedgedragen plannen mogelijk te maken.

Openbare ruimte in de stad wordt nog al te vaak gezien als circulatieruimte, ruimte waarin we ons enkel en alleen verplaatsen van punt A naar B. Maar een stad kent ook heel wat andere noden - die bovendien deels veroorzaakt worden door die monofunctionele visie: luchtkwaliteit, geluid, hitte, verkeersveiligheid, stress, densiteit, … De stad heeft letterlijk ruimte nodig om een antwoord te bieden aan die noden. Groen en blauw zijn essentiële elementen voor onze fysieke én mentale gezondheid. Speelruimte en actieve mobiliteit zijn ingrediënten voor de fysieke gezondheid van jong en oud. Meer ruimte om elkaar te ontmoeten, te sporten, te ontspannen, te winkelen, … komt ook de sociale cohesie in de stad ten goede.

Goede circulatieplannen vormen een hefboom om onze wijken tot leefwijken om te toveren, wijken waar al die functies ruimte krijgen. BRAL, Heroes for Zero en Clean Cities Campaign geloven in de kansen voor Brussel om die leefwijken te realiseren. Om een andere invulling te kunnen geven aan de openbare ruimte zal de auto plaats moeten inleveren.

Le tout à la bagnole est fini. De vraag is echter hoe en welke plaats je ‘m dan wel nog geeft.

We gingen ten rade bij Transport & Mobility Leuven (TML) om te weten te komen hoe dat kan. Zij bestudeerden binnen- en buitenlandse voorbeelden en leverden ons een rapport af met de elementen die zo’n circulatieplan doen slagen en de afwegingen die hierbij spelen. Deze publicatie is onze hertaling van dat rapport. We distilleerden er zeven organisatieprincipes uit die volgens ons nodig zijn om met circulatieplannen het verschil te maken.

We nodigen u van harte uit voor de lancering van deze publicatie, met een glas en een broodje.

Aansluitend kan u deelnemen aan het evenement van het Andere Atelier “Autoluwe wijken - nadelig voor personen met een beperking?”. Dorien Meulenijzer (Fixability) geeft een lezing waarna zij en Brusselse experten in debat gaan met elkaar en het publiek. Het Andere Atelier is een initiatief van BRAL, Filter Café Filtré Atelier en Heroes for Zero om te leren van inspirerende steden, te observeren wat de uitdagingen zijn op het terrein en te verbeelden hoe een veilige én gezonde stad van de toekomst er kan uitzien.                                  

Praktisch

16/11/2022, de Kriekelaar( Schaarbeek), onthaal vanaf 17u30 met drank en broodjes. De lancering start om 18u. De lezing en het debat van het Andere Atelier starten om 19u. Met een receptie achteraf.

Schrijf je hier in.

Tot dan,

BRAL, Heroes for Zero, Clean Cities Campaign