Vooruitgangstraat tegen onteigening door kortzichtig spoorwegproject

Persbericht

Vooruitgangstraat tegen onteigening door kortzichtig spoorwegproject
 

   Op  vrijdag 24 april zal op  het stadhuis in de gemeente Schaarbeek de overlegcommissie plaatsvinden die een stedenbouwkundige vergunning moet verstrekken aan het spoorwegproject van Infrabel.

Het project is momenteel in openbaar onderzoek. Deze vergunning dient om de uitbreiding van het spoorverkeer mogelijk te maken in de zognaamde ‘vierhoek’ van Brussel-Noord, een belangrijk knooppunt van de Belgische spoorwegen. Het basisproject bestaat eruit om een viaduct te creëren ter hoogte van de Vooruitgangstraat om de internationale hogesnelheidslijn 36N (richting Keulen) de tragere toekomstige GEN-spoorlijn 50 (richting Dendermonde) te laten kruisen op ongeveer 9 meter hoogte en op die manier de huidige gelijkvloerse kruising op te heffen. Zo zou het snelle internationale verkeer niet meer interfereren met het tragere lokale GEN-verkeer.

Volgens Infrabel kan dit niet zonder het neerhalen van zo'n 30-tal woningen in de Vooruitgangstraat. Goed voor één volledige kant van de straat, ofwel zo'n 85 gezinnen, ofwel 215 bewoners. Een groot deel van hen zijn huurders en wonen al minstens 10 jaar in de wijk. Zij beschikken over zo goed als geen enkele legale begeleidende maatregel bij onteigeningen en hebben weinig kans om in de wijk een nieuwe woning te vinden tegen dezelfde voorwaarden. De huizen die tegen de grond zouden gaan zijn in goede staat en dateren grotendeels uit het einde van de 19de eeuw. Vele werden de laatste jaren nog volledig gerenoveerd.

Er is al meer dan drie jaar sprake van dit project, maar geen enkele maatregel werd noch door Infrabel noch door de gemeente voorzien om de sociaal economisch kwetsbare bewoners te herhuisvesten.
 

Voor Inter-Environnement Bruxelles (IEB), de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), het Zuidwijk comité, l'Union des locataires du Quartier Nord (ULQN), de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) en Pétitions-Patrimoine geldt het volgende:


1. De onteigening van 85 gezinnen staat buiten proportie ten opzichte van de voordelen op het vlak van mobiliteit, omdat de oplossing die hier geboden wordt maar voor enkele jaren de verzadiging van de Noord-Zuidverbinding voor zich uit schuift;

2. Er bestaat een alternatief voor het project, dat onteigeningen vermijdt en toch een gelijkaardig resultaat heeft. Maar Infrabel veegt dit alternatief van de tafel omdat de werf langer zou duren, omdat de kosten hoger liggen en omdat het tot meer vertragingen kan leiden bij het spoorverkeer. Lastige problemen, daar niet van, maar ten opzichte van de 85 gezinnen die onteigend worden is dit een minimale hinder;

3. Indien er onteigend wordt, dient dit te gebeuren binnen het kader van het recht op wonen. De vergunning mag pas toegekend worden als Infrabel een conventie ondertekend heeft waarbij ze zich engageert een garantiefonds voor huurders op te richten en een gelijkaardig oppervlak aan woningen in de wijk bouwt, en dit nog voor het starten van de werken. Alleen op die manier is de herhuisvesting van de bewoners verzekerd.

>>> Lees hier het volledige persdossier

Contact:
 

  • - BRAL vzw: Marianne Stevens | 02 217 56 33 | marianne[at]bralvzw.be 
  • - IEB asbl: Claire Scohier | 0473 667 505 | claire.scohier[at]ieb.be 
  • - ULQN: Mohamed El Morabit | 0476 439 007 | ulqn[at]skynet.be
  • - Comité du Quartier Midi | comite[at]quartier-midi.be
  • - BBRoW vzw: Werner Van Mieghem | 0484 266 789 | rbdh[at]skynet.be 
  • - Pétitions-Patrimoine: T 02 217 89 81 | info[at]petitionspatrimoine.be