VUB en BRAL analyseren impact voetgangerszone

Stadsbeweging BRAL gaat zich het komende jaar in samenwerking met drie onderzoeksgroepen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) buigen over de impact van de voetgangerszone in Brussel. Door de omvang, de centrale ligging en het socio-economisch profiel van de perimeter, heeft de voetgangerszone in het hypercentrum van Brussel een impact op de hele Vijfhoek en mogelijk het hele gewest. Nochtans wordt deze impact tot nog toe niet bestudeerd, ondanks de uitzonderlijkheid van een dergelijk ingrijpende maatregel in de Brussels beleidscontext.

BRAL en de VUB willen het debat over de Brusselse voetgangerszone nu objectiveren: Wat is de impact van de voetgangerszone op de mobiliteit en het socio-economische profiel van de Brusselse binnenstad? Wat is de perceptie van deze maatregel, hoe wordt deze beïnvloed, en hoe interageren de verschillende beleidsvisies? Hoe is het project politiek aangepakt? Hoe gebeurde dit in andere binnen- en buitenlandse steden? Het zijn enkele vragen waar dit project in de loop van 2016 een antwoord op gaat zoeken.

Dit initiatief wordt opgezet in het kader van een projectoproep Call for Civil Society Fellows 2016, waarmee het Brussels Centre for Urban Studies van de VUB op zoek gaat naar middenveldorganisaties (Fellows) om mee samen te werken rond stedelijke Brusselse thema’s.

Vanuit de VUB nemen drie onderzoeksgroepen deel: The Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI), Department of Political Science (POLI) en Cosmopolis Centre for Urban Research (COSMOPOLIS). Elk vanuit hun expertise gaan deze groepen BRAL helpen bij het verzamelen van data en gaan ze ook eigen analyses maken. Dat gaat gebeuren via vragenlijsten, tellingen, participatieve luchtmetingen, literatuuronderzoek en kwalitatieve interviews.

Het project start vandaag met een prospectieve fase en loopt tot eind 2016. Er staan twee publicaties gepland en in oktober 2016 wordt ook een workshop georganiseerd.

CONTACT

FELLOW:

BRAL – Stadsbeweging voor Brussel

Zaterdagplein 13

1000 Bruxelles

Contact: Joost Vandenbroele – joost@bral.brussels

 

PARTNERS VUB:

The Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI)

Contact : Cathy Macharis

+32-2-6292286 / +32-2-6292186

Cathy.Macharis@vub.ac.be 

 

Department of Political Science (POLI)

Contact: Dave Sinardet

+32-2-6148192

Dave.Sinardet@vub.ac.be

 

Cosmopolis Centre for Urban Research (COSMOPOLIS)

Contact: Kobe Boussauw

+32 2 629 35 11

kobe.boussauw@vub.ac.be