Lees ook

  • 20171117 Bezwaarschrift Eurostadion bis

    BRAL maakt zicht vooral zorgen over de impact van het Eurostadion aangaande mobiliteit en luchtvervuiling.

  • 20170310 Bezwaarschrift Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

    Het is voor ons een grote lacune dat dit project niet verder werkt op de beleidsdoelstellingen en actieprogramma’s uit de verschillende reeds goedgekeurde sectorale plannen.

  • 20190209 Bezwaarschrift Rouppeplein

    BRAL verzet zich tegen de aanleg van meer parkeergelegenheid in Brussel-centrum, omdat die een aanzuigeffect met zich mee brengen van meer auto’s naar de centrale wijken.