Bezwaarschrift

20171117 Bezwaarschrift Eurostadion bis

BRAL maakt zicht vooral zorgen over de impact van het Eurostadion aangaande mobiliteit en luchtvervuiling.

20170310 Bezwaarschrift Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

Het is voor ons een grote lacune dat dit project niet verder werkt op de beleidsdoelstellingen en actieprogramma’s uit de verschillende reeds goedgekeurde sectorale plannen.

20190209 Bezwaarschrift Rouppeplein

BRAL verzet zich tegen de aanleg van meer parkeergelegenheid in Brussel-centrum, omdat die een aanzuigeffect met zich mee brengen van meer auto’s naar de centrale wijken.

20180524 Bezwaarschrift Wiels

Bral onderschrijft de analyse van het wijkcomité QuartierWielsWijk dat de het de wijk ontbreekt aan toegankelijke groene ruimte. We vragen dan ook aan de gemeente deze bezorgdheid mee te nemen en hierover met het wijkcomité in dialoog te treden.

20190627 Bezwaarschrift Gare du Nord

Le BRAL demande que tout projet lié à la ligne de métro M3, tel le présent projet d’ouvrage, ne soit entamé qu’une fois le permis pour le tracé de cette ligne octroyé. 

20180119 Bezwaarschrift Antwerpsepoort

BRAL is voorstander van de heraanleg van deze ruimte tot een publiek plein, en voor de het bestendiging van de afsluiting van de Antwerpsepoort voor inkomend verkeer vanaf de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan.

20180209 Bezwaarschrift Zespenningenstraat en Goot Eilandstraat

BRAL vindt het zeker positief dat de Stad Brussel meer en meer aandacht heeft voor haar fietsinfrastructuur en ijvert voor meer plaats voor de actieve modi in het stadscentrum.

20190430 Bezwaarschrift PAD Weststation

Het grootste punt van discussie is de densiteit

20190430 Bezwaarschrift PAD Ninoofsepoort

We stellen voor dat het Brussels Gewest de ‘Besixdriehoek’-onteigent (zonder
bestemmingswijziging is hij niet zo veel waard) om samen met omwonenden een alternatief
project uit te denken dat ook aan hun behoeften voldoet.

20190430 Bezwaarschrift PAD Mediapark

Qua mobiliteit is de beperking van het project tot site Mediapark een ramp. Het laat niet toe om een goede mobiliteitsafwikkeling uit te werken

20190607 Bezwaarschrift Metro Noord lastenboek

BRAL herhaalt haar vraag om een volledige maatschappelijke kosten-baten analyse te doen, die niet enkel gaat over een technische oplossing voor een reeds uitgetekende lijn, maar die het hele mobiliteitsplaatje in rekening brengen.

20190620_Bezwaarschrift_BRAL_Havenlaan_86A_86C_PU_P5332019

BRAL betreurt dat de belangrijkste ingang van het park er vooral uit zal zien als een op- en afrittencomplex van een parking.