Docu “Le chantier du siecle” online beschikbaar!

30/01/2024

De documentaire “De werf van de eeuw” is nu online beschikbaar! De docu is gemaakt door Félicien Dufoor, Benjamin Delori, Chérine Layachi en geproduceerd door Centre Vidéo de Bruxelles, ARAU en Dérive. Zij besloten de film publiek te maken naar aanleiding van het nieuwe openbaar onderzoek voor het noordelijk deel van de metro 3.  

De film doorgrondt de vergane en gebouwde sporen van het Brussels openbaar vervoer en doet je nadenken over de baten en de kosten van een nieuwe metro in Brussel. Nu kan iedereen de docu bekijken op YouTube, als je deze link volgt.  

 BRAL vertoonde de film op het politiek Cinédebat ‘De werf van de eeuw’ in november 2023. Het verslag van het debat en de posities van de ministers kan je hier herlezen. Als je wil begrijpen waarom BRAL reserves heeft om een nieuwe metro aan te leggen, kan je onze publicatie uit 2018 lezen: “To metro or not to metro”. Ook ARAU schreef een analyse over de metro in 2022. 

 Welke stabiliteitsrisico’s meerdere historische gebouwen lopen, zoals het Schaarbeekse gemeentehuis, en de gevolgen voor het patrimonium, waaronder het kappen van 475 bomen door de bouw van de metro, kan je lezen in het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) in het Frans.  

 Ook jij kan reageren op het openbaar onderzoek voor het noordelijk deel van metro 3. Dit kan nog tot 13 februari. De documenten vind je hier. Opgelet: je moet reageren op de aanvraagvergunning van Beliris via de betrokken gemeentes:   

Read also