Aankondiging: openbaar onderzoek metro 3 noord

17/01/2024

Wakkere burgers in Evere, Brussel en Schaarbeek: opgelet! De uitbreiding van metro 3 in jouw gemeente komt opnieuw in openbaar onderzoek. Opnieuw, want dankzij de vele opmerkingen moest Beliris de eerste plannen wijzigen en opnieuw indienen. Begin alvast te lezen...  

De uitbreiding van de metro van de stad Brussel naar de gemeentes Schaarbeek en Evere, met de bouw van een 5 km lange tunnel en 7 nieuwe stations, is opnieuw onderwerp van openbaar onderzoek. Bij het vorige openbare onderzoek, in maart 2022, kwamen er zodanig veel opmerkingen en bezwaren, dat de Overlegcommissie besloot dat Beliris en de MIVB hun plannen, en dan vooral voor de bovengrond, fundamenteel dienden te herwerken.  

Deze gewijzigde plannen worden nu voorgelegd aan het publiek. Uit onze eerste analyse blijkt dat de wijzigingen voornamelijk betrekking op de bovengrondse aanleg rond de metrostations. Er kwam dus geen fundamentele herziening van het metroproject zelf.  

Formeel gezien is het openbaar onderzoek van start gegaan op 15 januari 2024. Toch waren de plannen al sinds midden november beschikbaar ter inzage op de site van metro3 (www.metro3.be). Daarmee komen Beliris en MIVB enigszins tegemoet aan de kritiek tijdens het vorige openbaar onderzoek, waar burgers en verenigingen een dossier van meer dan 7000 pagina’s te verwerken kregen. 

Deze nieuwe vergunningsaanvraag komt op een moment dat de vergunning voor de onderdoorgang van het Zuidpaleis op losse schroeven staat, terwijl het ook nog steeds onduidelijk is hoe het Gewest de uitbreiding denkt te financieren. 

Het openbaar onderzoek loopt van 15/01 tot 13/02. UPDATE: tot 14/3. 
De info over het project vind je op https://metro3.be/nl/openbaaronderzoek2024 Ook op de site OpenPermits moet je de informatie kunnen vinden. 

Opgelet: je moet op de aanvraagvergunning van Beliris reageren via de betrokken gemeentes:  

Contact: Tim Cassiers, stafmedewerker mobiliteit en luchtkwaliteit 

Lees ook