Belangrijke stap in NEO-dossier

02/06/2022

Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het belangrijkste sociaaleconomisch overlegorgaan in het Brusselse. Het adviesorgaan kwam met een advies over NEO, dat ons bekend in de oren klinkt. Je las een gelijkaardig advies al eerder van onze hand  ;-)

Brupartners (de voormalige Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is het belangrijkste sociaaleconomisch overlegorgaan in het Brusselse. Het adviesorgaan kwam met een advies over NEO, dat ons bekend in de oren klinkt. Je las een gelijkaardig advies al eerder van onze hand  ;-)

Dit hadden ze te zeggen:

  • Over mobiliteit: “Brupartners is bijgevolg de mening toegedaan dat geen enkele van de drie voorgestelde oplossingen toereikend, leefbaar en duurzaam is.”
  • Over handel: “Brupartners vraagt met aandrang dat de ontwikkeling van een nieuw commercieel aanbod niet met het bestaande aanbod in concurrentie treedt.”
  • Over ‘raadplegingen’:  “[…] de toekomst van de Heizelsite [zou] daarentegen een breed en echt democratisch debat verdienen.”
  • Over deze procedure: “Brupartners meent in dit opzicht dat deze wijziging van het GBP – door zich op een specifieke perimeter te richten die de visie op gewestelijk vlak beperkt – een reglementaire misvatting vormt.”

Lees hier het volledige advies. Als àlle sociale partners het eens zijn dat dit echt een zeer slecht idee, is dat toch wel belangrijk nieuws.

Lees ook