Bezwaarschriften Josaphat en Heyvaert

03/12/2019

Gisteren nog op de post gedaan, vandaag online te lezen: de officiële BRAL-bezwaarschriften bij de richtplannen Josaphat en Heyvaert.

Gisteren nog op de post gedaan, vandaag online te lezen: de officiële BRAL-bezwaarschriften bij de richtplannen Josaphat en Heyvaert.

Maandag 2 december 2019 liepen de openbare onderzoeken af voor beide plannen. Vanzelfsprekend gaven we onze opmerkingen door.

PAD Josaphat

Samengevat: Als er één gebied is dat het verdient dat van groen & biodiversiteit de prioriteit wordt gemaakt, is het de Josaphatsite.

Welk effect hebben alle PAD’s samen op groen, biodiversiteit en klimaat? Ook in het huidige kader van de richtplannen van aanleg komt er geen antwoord op deze vraag. Bij gebrek aan antwoord op deze vraag, bij gebrek aan duidelijke keuzes en uit respect voor de enorme rijkdom aan dieren en planten op site zegt ook BRAL: ‘Sauvons La Friche Josaphat

PAD Heyvaert

Wat de plannen voor de Heyvaertwijk betreffen: het Zennepark, de aanvaardbare verdichting en de keuze voor het behoud van productieactiviteiten zijn goede uitgangspunten. Ze worden ook geconcretiseerd in een wettelijk luik dat telkens duidelijk maakt waarom er van een bepaalde stedenbouwkundige regel wordt afgeweken via dit RPA. Fijn. Toch is er één belangrijk aandachtspunt: we vrezen voor een zekere windowdressing wat betreft de productieactiviteiten.

Wat we daarmee bedoelen? Check ons bezwaarschrift!

Lees ook