Bral kritisch over gewestelijk vervoersplan Iris 2 (update)

13/11/2008

IRIS 2 is geen geloofwaardig plan. Het is onsamenhangend, bevat geen duidelijke keuzes en wij vinden geen enkele garantie dat het autoverkeer zal afnemen tegen 2020. Bral diende op 13 november een bezwaarschrift in tegen dit plan en verstuurde naar aanleiding hiervan ook een persbericht. De afgewerkte en volledige versie van dit bezwaarschrift vind je vanaf vandaag ook als bijlage.

Bezwaarschrift

Wij vragen aan de Brusselse regering om de maatregelen die de capaciteit voor de auto verhogen uit het plan te halen (tunnels, nieuwe wijkverzamelwegen, ondergrondse parkings,..).

Wij vragen ook dat Brussel haar mobiliteit plant en stuurt in plaats van ondergaat (ruimtelijke ordening en fiscale instrumenten), werk maakt van een doortastende samenwerking met de naburige gewesten en orde op zaken stelt in haar institutionele huishouding (mobiliteit en ruimtelijke ordening op gewestniveau).

Alleen dan kunnen we de Brusselaars tegen 2020 een aangename woonomgeving garanderen, zodat stadslucht werkelijk vrij (en schoon) maakt.

Lees het volledige bezwaarschrift als bijlage.

Persbericht

Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet stelde het IRIS 2 plan voor op vier publieke sessies. Bral en haar zusterverenging IEB roepen de Brusselaars op om deel te nemen aan de informatievergaderingen en de minister vier fundamentele vragen voor de voeten te werpen.

De vier vragen handelen over 1. de geloofwaardigheid van het plan, 2. de capaciteitsuitbreiding voor de auto, 3. de slimme kilometerheffing en 4. de prioriteiten en de financiering.

Als bijlage vind je ons persbericht hierover van 13 november.

Lees ook