BralBib: Bewonersparticipatie verkeersveiligheid - Een boek uit 1988 met enkele basics van bewonersparticipatie

Participatie organiseren kan op vele manieren, en de ene methode is al beter dan de andere. In dit boek vind je concrete voorbeelden om verkeersveiligheid op een participatieve manier te verbeteren. Interessante praktijken die wij bij BRAL kunnen testen binnen LOOPER, een co-creatief project rond verkeersveiligheid in Helmet (Schaarbeek).

Waarom we dit met jou delen? Omdat je deze tips niet alleen op verkeersveiligheid, maar ook op andere thematieken kan toepassen.

Wat kunnen we uit dit boek halen?

8 RANDVOORWAARDEN voor participatie:

 1. Alle bewoners moeten van het onderwerp en de mogelijkheid tot participeren op de hoogte worden gebracht
 2. Voor de bewoners die zich betrokken voelen, moeten de mogelijkheden tot participatie toenemen, dit wil zeggen:
  1. Informatie: op de hoogte worden gebracht
  2. Kennis en vaardigheid: benodigde kennis over het onderwerp verwerven
  3. Begeleiding: op het gebied van organisatie en onderhandelingen
 3. De eigen procedures van bewoners moeten gerespecteerd worden, ook in toebemeten tijd: het is belangrijk om in overleg met de betrokkenen, een reële inschatting te maken van de tijd die ze nodig hebben om te reageren
 4. De participatieprocedure- of het middel moet toegesneden zijn op de mate van betrokkenheid van de bewoners; met andere woorden niet “overgedimensionneerd”: kleinere projecten of aanpassingen verlangen geen uitgebreide participatieprocedures
 5. Bij een participatieprocedure moeten de grenzen duidelijk worden aangegeven, evenals de mogelijkheden om die grenzen ter discussie te stellen
 6. De vlotte bereikbaarheid van het besluitvormende politieke college moet gewaarborgd zijn
 7. De belangen van de meer kwetsbare groepen (voetgangers en fietsers, kinderen, ouderen) moeten bewaakt worden
 8. Een snelle realisering van de maatregelen moet worden nagestreefd

2 CONCRETE METHODES EN TOOLS voor participatie

 1. Het verkeersspreekuur

Een open ‘infopunt’ om de voorstellen, klachten, enz. van burgers te verzamelen en hier later op ingaan

Wat we hier leuk vinden:

 • Het directe en openbare contact tussen overheid en burgers
 • De bottomup informatie die burgers kunnen geven over hun beleving in de stad
 • De voorstellen en klachten ook effectief omvormen naar maatregelen
 1. Kinderparticipatie

Deze participatieprocedure werd uitgewerkt om samen met kinderen aan verkeersveiligheid te werken maar kan ook voor volwassenen toegepast worden. Een hele concrete en realistische manier van werken zoals deze kan zeker helpen bij de eerste stappen van een project, waar men een groot publiek wenst aan te trekken.
Wat we hier leuk vinden:

 • Een korte tijdplanning
 • Gebruik eenvoudige taal en vermijd vakjargon
 • Houd de bijeenkomsten kort
 • Uitgaan van het gedrag en de beleving
 • Voorstellen presenteren aan de hand van een maquette

Benieuwd naar meer tips? Leen het boek uit of kom het bij ons op kantoor lezen

Bewonersparticipatie verkeersveiligheid, Publikatie 9 van C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek), 1988

BralBib?

In onze BralBib hebben we boeken over milieu, mobiliteit, woningen, stadsplanning en nog veel meer. Bovendien hebben we ook een archief van stadsdossiers sinds 1973.
Wist je dat jij onze bib mag gebruiken? Jawel!