Brussel-Stad, zet de mobiliteitsprioriteiten uit het verleden op zijn kop!

16/09/2021
Preview Brusel,_Anspach_IV.jpg
Preview pick nick crowd en Van Parys.JPG

Deze bijdrage is verschenen in Le Soir online. We kregen ondertussen ook reactie van het kabinet van de schepen van Mobiliteit. Dit lees je onderaan.

Brussel-Stad, zet de mobiliteitsprioriteiten uit het verleden op zijn kop!

Lang geleden besloot Brussel-Stad om haar wijken open te rijten door stadsautostrades. Tot op heden is dit nog grotendeels zo, met alle stresserende files, klimaat- en gezondheidsproblemen en verkeersonveiligheid van dien. Lukraak kwam daar al verandering in, maar tot nog toe zonder globale visie. 

Vandaag heeft het schepencollege van Brussel-Stad de kans om de mobiliteit in haar straten structureel aan te pakken. Een burgemeester die van rock & roll houdt, zou niet moeten twijfelen om de mobiliteitsprioriteiten uit lang vervlogen tijden op zijn kop te zetten, en actieve vervoersmodi mogelijk te maken op een veilige manier. Daarop rekent een alliantie van burgers, bewegingen en organisaties.

De vijfhoek moet een leefbaar en veilig stadscentrum worden

Begin 2020 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ommezwaai in de Brusselse mobiliteit ingezet met haar mobiliteitsplan “Good Move”. De doelstellingen zijn veelbelovend: het gebruik van de wagen doen dalen, het doorgaand verkeer weren uit de woonwijken, het fietsgebruik verdrievoudigen, de openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars en vijftig autoluwe wijken inrichten. 

De Stad Brussel kondigde als eerste aan om binnen dat kader een ambitieus lokaal mobiliteitsplan uit te werken. Ze kan met een lokaal circulatieplan de vijfhoek leefbaar en veilig maken, en ruimte creëren voor groen, ontspanning en ontmoeting in straten en op pleinen die veilig en toegankelijk zijn voor iedereen. 

Doorgaand verkeer weren is cruciaal om te komen tot leefbare wijken voor iedere Brusselaar. Dat betekent niet dat de wagen gebannen wordt uit de stad, maar dat we de prioriteiten omkeren: eerst de Stapper (voetganger), dan de Trapper (fietser), dan Openbaar vervoer en als laatste het Privévervoer (auto). De stad moet dit STOP-principe consequent invoeren in het mobiliteitsbeleid en zo inrichtingsconflicten van de weginfrastructuur voorkomen. 

Zo wordt Brussel een stad waar het voor iedereen goed leven, studeren en werken is, waar kinderen veilig en in gezonde lucht naar school gaan, en waar handel en horeca floreren. Zo creëren we ook ruimte voor Brusselaars die minder-mobiel zijn, en nu al te vaak gehinderd worden door een ontoegankelijke openbare ruimte en onveilige situaties. 

In Brussel strijden heel wat burgers en organisaties voor een ambitieus mobiliteitsbeleid. Er is actie gevoerd, er zijn plannen gemaakt en talloze adviezen geformuleerd. Nu is het aan jullie, beste burgemeester en schepenen. Neem jullie verantwoordelijkheid, toon moed en politiek leiderschap en geef  de Brusselaars  een ambitieus en visionair circulatieplan. Bengel niet achteraan, maar trek de kar! Wij wachten vol ongeduld.

 

Ondertekenaars: 

 • 1000BXL en transition
 • ARAU
 • Be ACT vzw
 • BRAL - Stadsbeweging voor Brussel
 • Bruxsel’Air
 • Buurtcomités Alhambra, Anderlechtsepoort, Bloemenhofplein en Stalingrad
 • Les Chercheurs d’Air
 • ClientEarth
 • Clean Cities
 • EUCG - EU Cycling Group
 • Fietsersbond Nationaal
 • Fietsersbond-Gracq 1000Bruxsel 
 • Filter Café Filtré Atelier
 • Greenpeace
 • Heroes for Zero
 • Inter-Environnement Bruxelles
 • johanna.be 
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit
 • walk-platform 
 • Two Wheel Tuesday

Reactie bart dhondt, schepen van mobiliteit van de stad brussel

De schepen bedankt ons voor onze brief en begrijpt ons ongeduld. "Voor mij kan het ook allemaal niet snel genoeg gaan." Hij vult aan: " Daarom ook zijn we met het hele college en onze “rock and roll” Burgemeester vanaf dag 1 aan die broodnodige inhaalbeweging bezig. Elke ingreep die we doen kadert in de Good Move-visie. Bij elke maatregel die we nemen hanteren we het STOP-principe.[ ...]  Overal waar een stad kiest om te investeren in kwalitatieve publieke ruimte en meer plaats aan voetgangers en fietsers te geven, daar zien we dat meer en meer mensen er “blijven plakken”. De PS-Ecolo-Groen-Défi-Change meerderheid heeft zich geëngageerd om een nieuw circulatieschema in te voeren voor de Vijfhoek. Een middel om het transitverkeer maximaal te beperken met als doel werk te maken van toegankelijke, aantrekkelijke, gezonde en verkeersveilige woonwijken. Jullie kunnen erop rekenen dat we ons houden aan onze belofte en het werk zullen afmaken."

Lees ook