Centre d'écologie urbaine de Montréal - Isabelle Gaudette

25/11/2019

PROJECT: Het Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) speelt ieder jaar op meerdere vlakken een belangrijke rol. Momenteel zijn er meerdere projecten aan de gang die elkaar overlappen en aanvullen om van Montreal een duurzamere, inclusievere en meer geëngageerde stad te maken. Een van de prioriteiten is nog steeds de inrichting van de openbare ruimte. Via projecten zoals Réseau Quartiers Verts (levendige wijken creëren door de stadsplanning veilig en gastvrij te maken) of de Ruelles Bleues-Vertes (experiment om de stad af te stemmen op de klimaatverandering) draagt het CEUM bij aan de inclusieve, participatieve en duurzame verandering van de openbare ruimte in Montreal.

VERENIGING: Het Centre d’écologie urbaine de Montréal is een vzw die door geëngageerde burgers werd opgericht om de gemeenschap te veranderen. Het bundelt de kennis van professionals en burgers en legt duurzame oplossingen voor voor de inrichting van een stad op mensenmaat. De openbare ruimte is dus het speelveld van het CEUM waar inclusieve, ecologische en democratische praktijken en beleidsmaatregelen voor de stad bedacht en uitgewerkt kunnen worden. Het centrum organiseert sinds 1996 ieder jaar projecten die verweven zijn met de omgeving door burgerparticipatie te stimuleren. Voor organismes organisaties? en acties die de openbare ruimte duurzaam veranderen is het een belangrijke plaats om samen te komen.

“De openbare ruimte is als een speelveld waar inclusieve, ecologische en democratische praktijken en beleidsmaatregelen voor de stad bedacht en uitgewerkt kunnen worden.” - Isabelle Gaudette

Lees ook