Het IPCC slaat alarm, de Klimaatcoalitie roept op tot een grote mobilisatie

Afbeelding: CNCD

De voorlopige elementen uit het nieuwe rapport van het internationaal klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC) die lekten in de pers zijn onverbiddelijk. De globale klimaatopwarming beperken tot anderhalve graad in plaats van twee graden Celsius is niet louter symbolisch: het bepaalt of miljoenen mensen en talloze ecosystemen zullen overleven of niet. Elke tiende van een graad telt. Enkel een grondige en collectieve omslag van onze samenleving kan ons terug op weg zetten naar meer (over)leefbaarheid. De Klimaatcoalitie maakt zich klaar om mobiliseren op 10 oktober, in aanloop van de belangrijke Europese top voorafgaand aan de COP26 in Glasgow. 

Al zijn die nieuwe elementen geen verrassing, ze herinneren ons wel bruusk aan hoe nabij het moment nadert dat we niet meer terug kunnen. “Terwijl de klimaatonderhandelingen patineren en de concretisering van ambitieuze en solidaire engagementen op zich laat wachten, is dit nieuwe rapport opnieuw een wake up call,” zegt Nicolas Van Nuffel, voorzitter van de Klimaatcoalitie. “De grens van anderhalve graad Celsius is niet symbolisch. Het is een vitale limiet voor het overleven van soorten die enkel op de Aarde leven, waaronder de onze.”  

Klimaatonrechtvaardigheid aan de basis van het probleem 

Al treffen de gevolgen van de klimaatcrisis de hele planeet, ze blijven toch fundamenteel onrechtvaardig verdeeld. Zo zijn en zullen de meest kwetsbaren onder ons, mensen uit ontwikkelingslanden en de toekomstige generaties het meest getroffen worden terwijl zij niet verantwoordelijk zijn voor de oorzaken. “Het is dringend tijd om in actie te schieten, maar dan vooral op een solidaire manier,” legt Nicolas Van Nuffel uit. “Het koolstofbudget dat ons overblijft om onder de anderhalve graad Celsius te blijven, moet op een sociaal rechtvaardige manier verbruikt worden, rechtvaardig verdeeld tussen de ontwikkelde en ontwikkelende landen, maar bovenal met als prioriteit om een leefbare wereld over te dragen aan de toekomstige generaties.”  

Handelen met de natuur in plaats van haar te vernietigen 

Het redden van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering zijn een en dezelfde en kunnen we niet van elkaar lostrekken. Onze huidige verhouding met de natuur en het milieu moeten we grondig herzien om los te komen van de logica van de hedendaagse uitbuiting en roofbouw van grondstoffen. Bovendien is de natuur en onze ecosystemen beschermen een van de beste manieren om de effecten van de klimaatverandering te beperken en de aanpassingsmaatregelen te versterken. “De natuur kan zonder de mens, maar de mensheid kan niet zonder de natuur,” verklaart Nicolas Van Nuffel. 

De enige oplossing: mobiliseren 

De experten van het IPCC spreken over de nood aan een “radicale omslag van het proces en gedragingen op alle niveaus”. Dat noopt ons opnieuw te mobiliseren met alle mogelijke lagen, sectoren en categorieën van de samenleving, in België en daarbuiten. “De laatste twee jaren maakten we eindelijk een klik. Maar het is nog niet goed genoeg. We kunnen nog beter. Elke tiende van een graad telt. Het is nu aan ons om sterkere en snellere beslissingen en daden te eisen van de mensen die ons op politiek niveau vertegenwoordigen,” zegt Nicolas Van Nuffel nog.   

Daarom zullen we op 10 oktober 2021 opnieuw op straat komen. Onze boodschap is duidelijk: als we de klimaaturgentie recht in de ogen willen kijken en het hoofd willen bieden, dan hebben we maatregelen nodig die nog ambitieuzer, coherenter en meer solidair zijn.   

Oorspronkelijk artikel van CNCD, vertaald uit het Frans. 

Welke vorm de mobilisatie precies zal aannemen, is afhankelijk van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie. Wat er ook gebeurt, we zullen op deze dag luid van ons laten horen.