"Hoe kunnen Brussel en de Rand gedeelde winsten boeken?" (Publicatie Productive BXL)

20/10/2014

Wat betekent dat, een productieve metropool? En hoe geraak je er? De verschillen in inkomens en werkloosheid tussen de rand rond Brussel en het Gewest zijn groot. De twee gebieden hebben complementaire sterktes, maar vinden elkaar toch nog te weinig. Een gezamelijke visievorming tussen het Brussels Gewest en de Vlaamse periferie zou nochtans heel wat economische én ecologische winwins kunnen opleveren.

Wat betekent dat, een productieve metropool? En hoe geraak je er? De verschillen in inkomens en werkloosheid tussen de rand rond Brussel en het Gewest zijn groot. De twee gebieden hebben complementaire sterktes, maar vinden elkaar toch nog te weinig. Een gezamelijke visievorming tussen het Brussels Gewest en de Vlaamse periferie zou nochtans heel wat economische én ecologische winwins kunnen opleveren.

BRAL, Architecture Workroom en Bond Beter Leefmilieu gingen op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe maak je van Brussel en haar hinterland opnieuw een productieve metropool? Het werd een intensief traject over de gewestgrenzen heen, dat begon in 2014.  Het sluitstuk van dit uniek intergewestelijk project is een mooi vormgegeven brochure PRODUCTIVE BXL. Het werd een werkagenda voor de productieve stad van morgen.

"De inwoners van de metropolitane regio Brussel hebben te winnen bij een sociale economie met lokale productie en tewerkstelling, bij een economie die minder milieubelastend is doordat het inzet op hergebruik en korte kringlopen, in een gedurfd en sturend woon-werknetwerk. Maar bovenal moet de industrie, eerder dan zich steeds verder terug te trekken in de verkavelde periferie, opnieuw actief stad en samenleving maken."

Aan de hand van buitenlandse voorbeelden werkten we 6 concrete aanbevelingen uit. We stellen ook nieuw kaartmateriaal van de metropool Brussel voor.

Lees de publicatie door de bijlage te downloaden.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaams minister voor Brussel. 

Bijlage
Publicatiejaar
2014

Lees ook

 • Afbeelding
  Premetro+
  Mobiliteit

  PREMETRO+

  Hoewel de aanleg van Metro 3 aanlokkelijk lijkt, roept het project belangrijke bezwaren op. Wat we dan wel willen als oplossing qua openbaar vervoer voor de verzadigde noord-zuidverbinding in Brussel? Dat kom je hier te weten. BRAL presenteert, samen met haar partners, Premetro+, een alternatief voor Metro 3.

 • Afbeelding
  Commoning Europe European Parliament
  Burgerinitiatief

  Commoning Europe in Brussel

  In 2023 kwamen de partners van Commoning Europe van 25 tot en met 27 januari naar Brussel. De groep besloot, na de toegevoegde waarde van de Belgen bij de andere bezoeken, dat een bezoek aan Brussel op zijn plaats was. 

 • Afbeelding
  Het Andere Atelier - circulatieplannen in de stad
  Mobiliteit

  Het Andere Atelier – circulatieplannen in de stad

  In vele Brusselse gemeenten staan en stonden de circulatiepannen hoog op de politieke agenda. Ook de publieke opinie laat zich niet onberoerd. Om iedereen weer te betrekken bij autoluwe wijken zijn in een breed maatschappelijk debat, degelijk informatie nodig en een focus op de voordelen die de plannen met zich meebrengen. Met het Andere Atelier hebben we geprobeerd hieraan bij te dragen.