"Hoe kunnen Brussel en de Rand gedeelde winsten boeken?" (Publicatie Productive BXL)

20/10/2014

Wat betekent dat, een productieve metropool? En hoe geraak je er? De verschillen in inkomens en werkloosheid tussen de rand rond Brussel en het Gewest zijn groot. De twee gebieden hebben complementaire sterktes, maar vinden elkaar toch nog te weinig. Een gezamelijke visievorming tussen het Brussels Gewest en de Vlaamse periferie zou nochtans heel wat economische én ecologische winwins kunnen opleveren.

Wat betekent dat, een productieve metropool? En hoe geraak je er? De verschillen in inkomens en werkloosheid tussen de rand rond Brussel en het Gewest zijn groot. De twee gebieden hebben complementaire sterktes, maar vinden elkaar toch nog te weinig. Een gezamelijke visievorming tussen het Brussels Gewest en de Vlaamse periferie zou nochtans heel wat economische én ecologische winwins kunnen opleveren.

BRAL, Architecture Workroom en Bond Beter Leefmilieu gingen op zoek naar antwoorden op de vraag: Hoe maak je van Brussel en haar hinterland opnieuw een productieve metropool? Het werd een intensief traject over de gewestgrenzen heen, dat begon in 2014.  Het sluitstuk van dit uniek intergewestelijk project is een mooi vormgegeven brochure PRODUCTIVE BXL. Het werd een werkagenda voor de productieve stad van morgen.

"De inwoners van de metropolitane regio Brussel hebben te winnen bij een sociale economie met lokale productie en tewerkstelling, bij een economie die minder milieubelastend is doordat het inzet op hergebruik en korte kringlopen, in een gedurfd en sturend woon-werknetwerk. Maar bovenal moet de industrie, eerder dan zich steeds verder terug te trekken in de verkavelde periferie, opnieuw actief stad en samenleving maken."

Aan de hand van buitenlandse voorbeelden werkten we 6 concrete aanbevelingen uit. We stellen ook nieuw kaartmateriaal van de metropool Brussel voor.

Lees de publicatie door de bijlage te downloaden.

Dit project werd mogelijk gemaakt met de steun van de Vlaams minister voor Brussel. 

Bijlage
Publicatiejaar
2014

Lees ook