Interview: Vervoort / Verhellen

07/11/2017

Rose-May, Wannes en Thomas van het platform TouT Publiek lieten het in het voorgaande interview duidelijk weten: ze zijn er niet gerust in. BRAL legde hun - en onze - bezorgdheden voor aan twee heren die effectief iets te zeggen hebben over de toekomst van Thurn & Taxis. Kris Verhellen, CEO van Extensa (eigenaar van de site) en Rudi Vervoort, onze Minister-President en verantwoordelijk voor territoriale ontwikkeling en stedelijk beleid in het gewest. Een thematisch overzicht van hun antwoorden. 

Rose-May, Wannes en Thomas van het platform TouT Publiek lieten het in het voorgaande interview duidelijk weten: ze zijn er niet gerust in. BRAL legde hun - en onze - bezorgdheden voor aan twee heren die effectief iets te zeggen hebben over de toekomst van Thurn & Taxis. Kris Verhellen, CEO van Extensa (eigenaar van de site) en Rudi Vervoort, onze Minister-President en verantwoordelijk voor territoriale ontwikkeling en stedelijk beleid in het gewest. Een thematisch overzicht van hun antwoorden. 

T&T als publiek domein

Verhellen

“Wat betreft toegankelijkheid kan men zeer objectief vaststellen dat de volledige site T&T vrij toegankelijk is, ten minste daar waar geen grote werken bezig of op korte termijn gepland zijn. Langs de kant van de Havenlaan werden twee nieuwe toegangen voorzien en we willen de bestaande ingang rechtover de Redersbrug nog verbreden (indien we daarvoor een bouwvergunning krijgen, want sommigen willen dan weer de oude muren beschermen). De nieuwe toegangen zijn voorzien van originele hekkens die open staan en niet meer dicht kunnen.

Het park zelf is op geen enkele plaats fysiek afgesloten en dit is ook niet voorzien, in tegenstelling overigens tot veel Brusselse parken, die wel afsluitbaar zijn.

Nadat alle bouwwerken gerealiseerd zijn, zullen de hoofdwegen en het park aan de overheid overgedragen worden

Het park is vandaag nog maar deels aangelegd: het wordt zowel groter als anders van beplanting.
Groter: er is nog een belangrijk deel dat dient te worden aangelegd tegenover het Maritiemstation om de aansluiting te maken met het Parc Beco langs het kanaal.
Anders: tot nu toe is de beplanting eigenlijk voornamelijk bedoeld om de grondkwaliteit te verbeteren met wilgen voor de waterhuishouding en klaver om de grond losser te maken etc.

Op heden zijn het park en de wegen in ons privébezit. Nadat alle bouwwerken gerealiseerd zijn, zullen de hoofdwegen (de dreef parallel met het maritiem station en de weg naast het TACT[1]) aan de overheid overgedragen worden, net zoals het park. Zo lang de werken duren, zijn wij verantwoordelijk voor onderhoud en herstellingen, hetgeen ook logisch is. Anders zou de overheid moeten opdraaien voor deze uitzonderlijke kosten.

Wij hebben regelmatig gesprekken met Leefmilieu Brussel over de verschillende aspecten van het park en werken zeer positief met hen samen.”

Huisvesting en aanpak

“Het platform TouTpubliek vraagt “minder nieuwbouw”. De algemene densiteit van de site ligt bij maximaal toegelaten bebouwing echter op  ongeveer 1.25. Dit betekent dat op elke m² grond 1.25m² wordt gebouwd. Dat  is  stedelijk maar niet overdreven. Minder bouwen zou een waste of space zijn..

We ambiëren uiteraard wel het toegelaten programma te bouwen

Wat betreft sociale woningen: vanaf het begin was het een politieke keuze om de reconversie van de industriële en reeds arme kanaalzone te laten slagen door “betaalbare” woningen toe te voegen en geen sociale woningen. Die zijn reeds geconcentreerd aanwezig langs het kanaal. Daarom is uiteindelijk gekozen voor 15% geconventioneerde (koop)woningen[²] De 15% is conform de reglementering op de stedenbouwkundige lasten en het gaat over koopwoningen omdat men de middenklasse is Brussel wil houden.

Hoeveel woningen wij uiteindelijk zullen bouwen weten we nog niet, maar we ambiëren uiteraard wel het toegelaten programma te bouwen. De economische logica is dat een groter het aanbod de prijzen eerder zou moeten drukken.

Extensa wil de woningen in principe zelf ontwikkelen. De eerstvolgende bouwfase op de site omvat diverse appartementsgebouwen, een woonzorgcentrum en serviceflats langs het Maritiemstation. We willen daarmee starten zodra de vergunning is afgeleverd, hopelijk begin volgend jaar.”

publieke voorzieningen

“De gevraagde 10% publieke voorzieningen zijn wel degelijk voorzien in het BBP (nvdr: het BBP heeft het over 5% maar de geplande scholen waarover Vervoort spreekt liggen buiten de perimeter van het BBP en maken geen deel uit van die 5%). Dit is uitzonderlijk veel. Meestal is het 5%. Heel concreet betekent het de komst van  37.000m² voorzieningen. Dat is bijna zoveel als het ganse Koninklijk Pakhuis, het gerenoveerde gebouw aan de kant van de Havenlaan. 

Ik meen te weten dat het Gewest een studie maakt over de aan welke publieke voorzieningen er behoefte is.”

openbaar vervoer

“Een nieuwe tramlijn is  reeds lang voorzien, maar door deze regering uitgesteld. Onder andere omwille van het feit dat er geen akkoord is over het tracé, met name de passage via de Bockstaellaan.

Een nieuwe tramlijn is reeds lang voorzien, maar door deze regering uitgesteld

Voor ons is iedere vorm van bijkomend openbaar vervoer een pluspunt, maar ook de bestaande infrastructuur en de publieke ruimte rond de site kunnen veel verbeterd worden. In die zin is het opmerkelijk dat iedereen zijn wensen op de site zelf projecteert, maar dat daarrond maar heel weinig in beweging is gekomen. Denk maar aan de Havenlaan, de Picardstraat, de Ribaucourstraat, de Picardbrug, etc.

Wij proberen ook ruimte te creëren op de site voor doorgaand voetgangers en fietsers-verkeer, want dat blijven de goedkoopste, gemakkelijkste en gezondste vormen van transport.”

werk

“Vandaag hebben we op de site onder andere volgende bedrijven die voorzien in opleidingen, werk in de sociale economie en/of laaggeschoolde arbeid: Syntra,, Ecole du cirque, Permafunghi, La ruche qui dit oui en Le pain quotidien.

In de nabije toekomst zullen bijkomende bedrijven zich installeren in vergelijkbare sectoren (ook stedelijke industrie en productie).

In het Maritiemstation willen we activiteiten ontwikkelen rond centrale thema’s “food & beverage” (van urban farming tot recyclage), “gezondheid en welzijn” en “alternatieve technologie”. Dit zijn groei-domeinen waarin dus werkgelegenheid wordt gecreëerd.

De eis “50% van de jobs voor inwoners van de omliggende wijken” is, denk ik, discriminerend en ook niet praktisch toepasbaar. Maar iedereen uit de buurt is natuurlijk welkom om te solliciteren bij de bedrijven die hier ruimte huren of de administraties die zich hier vestigen. We kunnen dit nog meer kenbaar maken. We zijn dan ook van plan meer en beter te communiceren met de buurt.”

Heren, dank voor dit interview.

 

[1] Het TACT is het terrein grenzend aan het TIR-centrum. Kortom het stuk Thurn & Taxis dat nog in handen is van de Haven van Brussel. Het terrein wordt aangelegd als ruimte voor stedelijke bedrijven. Citroën zit er al en in de toekomst zal onder andere Brasserie de la Senne er zicht vestigen. 

[²] Geconventioneerde (koop)woningen zijn woningen die verkocdht worden aan de prijs van een Citydev-woning.. dit zijn woningen die de Brusselse overheid zelf bouwt voor de middenklasse. Mensen met een gemiddeld loon moeten ze dus kunnen betalen.

 

Publicatiejaar
2017

Lees ook