Jaarverslag 2022

10/05/2023
Preview Foto had

BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. We (onder)steunen hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze belangen bij de overheid. Hoe we dat deden in 2022? Dat kan je lezen in ons jaarverslag.

CurieuzenAir toonde ongelijkheid luchtkwaliteit

2022 startte met het succesvol einde van de CurieuzenAir-campagne waar duizenden Brusselaars zich voor hebben ingezet. Wat ons betreft, toonde CurieuzenAir aan dat het mysterieuze ‘draagvlak’ voor een gezondere stad en een duurzame mobiliteit niet zo ver te zoeken is als soms gedacht. BRAL begon het jaar scherp door te wijzen op de grote ongelijkheden in de luchtkwaliteit van Brussel ondanks de goede algemene evolutie. De grote discussies waren daarmee niet afgelopen. 2022 was immers ook het jaar waarin de Brusselse regering en de lokale besturen sleutelden aan de stedelijke mobiliteit en de stedenbouw. Dat verliep moeizaam, soms conflictueus, en ook voor BRAL was het zoeken naar manieren om vooruit te komen. Maar als 2022 iets aantoonde, dan is het wel dat onze aanwezigheid in het stedelijk debat nodig is.

Reflectie over circulatieplannen

Het mobiliteitsbeleid haperde bij het invoeren van de geplande lokale circulatieplannen, ondanks enkele succesvolle stappen vooruit. BRAL probeerde het debat constructief vooruit te duwen. We werkten voorstellen uit over mobiliteit en publieke ruimte, bijvoorbeeld in ‘Het Andere Atelier’. We stonden klaar toen een grote groep Brusselaars besloot om een nieuwe picnic te organiseren aan de Vlaamse Poort, het meest vervuilde punt in de CurieuzenAir-meting. We reikten de hand naar de (vele) overheden in Brussel. We merkten immers dat er heel wat discussie was over wat zo’n “circulatieplan” nu eigenlijk is, en dat een dialoog tussen de actoren zich opdrong. Als eerste stap schreven we met Heroes for Zero en Clean Cities een publicatie over de basisprincipes van een circulatieplan. Later nodigden we administraties, onderzoekers en middenveld uit om in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Dat mondde uit in het organiseren van een denkdag samen met het BSI, doorgegaan begin 2023.

Alert op gro(o)t(s)e stadsplannen

Op vlak van stedenbouw en stadsplanning had de Brusselse regering ook (weer) grootste plannen. Ze kondigde hervormingen aan van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV/RRU), het Brussels Wetboek Ruimtelijke Ordening (BWRO/CoBAT) en het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP/PRAS). Dat zou moeten dienen om de stad klaar te maken voor de klimaatverandering - al vragen we ons dan wel af waarom de Josaphat-site per se bebouwd moet worden. Ook andere grote dossiers vragen onze blijvende aandacht, zoals de ontwikkelingen aan Zuid of de toekomst van Schaarbeek Vorming. We verzetten veel werk in het bij elkaar brengen van burgers om gedragen voorstellen te ontwikkelen en in het activeren van ons netwerk in de stad om kritische adviezen te geven.

Stadsdemocratie verdedigen

Tussen alle (aangekondigde) veranderingen blijft het de rol van BRAL om de stedelijke democratie te verdedigen. Dat vraagt om een scherpe blik en heel wat inzet van vele mensen, wat zal in de komende jaren nodig zal blijven. Daarom: dankjewel aan al onze leden en sympathisanten om samen met ons de toekomst van onze stad mee vorm te geven!

Bijlage
Publicatiejaar
2023

Lees ook

 • Afbeelding
  Foto had

  Jaarverslag 2022

  BRAL strijdt voor een gezond, milieuvriendelijk en solidair Brussel. Van mobiliteit tot stedenbouw stellen we de Brusselaars centraal. Hoe doen we dat? We (onder)steunen hen met onze kennis en helpen hen om zelf initiatief te nemen. Samen verdedigen we onze belangen bij de overheid. Lees hier wat we deden in 2022.

 • Afbeelding
  foto
  Stadsplanning

  Stadsvernieuwing en gentrificatie: BRAL presenteert het verslag van de vragenlijst voor de leden

  Het werk van BRAL gaat vaak rond stadsvernieuwing, zowel rond de positieve als negatieve gevolgen ervan voor stad en bewoner. Rond dit brede en complexe thema hangt heel wat debat en controverse. Niettemin vraagt samen bijleren tijd. Voor we activiteiten organiseren, is het fijner om te weten of er ook een vraag en interesse naar is.

 • Afbeelding
  cover-jaarverslag2021.png

  Jaarverslag 2021 - Changing the game

  2021 was het jaar van CurieuzenAir. Luchtkwaliteit was nimmer zo hot en BRAL lag aan de basis van dit project, een echte gamechanger. Ook het meest mediagenieke braakland  van het land, Josaphat, was prominent aanwezig in 2021.