"Komst 3 shoppingcentra maakt zwaar investeren in mobiliteit nutteloos"

27/04/2015

*** version FR ici ***

Nog tot 18 mei loopt het openbaar onderzoek voor het Vlaamse ruimtelijk uitvoeringsplan waarin het nieuwe Uplace project gelegen is. Vlakbij heeft de stad Brussel met het NEO-project grootse plannen voor de Heizel, waar naast een congrescentrum ook een nieuw shoppingparadijs moet verschijnen. Iets verderop langs de Van Praetbrug staat er nog een derde shoppingproject in de steigers: Docks Bruxsel.  De effectentstudie bij het ruimtelijk uitvoeringsplan geeft een duidelijk beeld van de verkeerschaos die hierop zal volgen.

Het Interregionaal Platform voor een duurzaam economisch beleid(1)  waarschuwt al lang voor de te voorspellen verkeerschaos en roept de Vlaamse en Brusselse regeringen op de plannen voor deze grootschalige shoppingprojecten op te bergen en eindelijk werk te maken van het beloofde kernversterkend beleid.

In het milieueffectenrapport (MER) voor het GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel(2) werd de gezamenlijke impact van deze projecten op het verkeer berekend. Hieruit blijkt dat deze projecten zoveel bijkomend verkeer genereren, dat  de wegeninfrastructuur en het openbaar vervoer dit onmogelijk kunnen slikken.

Zelfs met alle bijkomende investeringen in weginfrastructuur en openbaar vervoer – verbreding R0, parallelwegen langs R0, aantakking R22 op R0, verbreding E40, opwaardering A12 tot autosnelweg, volledige uitvoering Gewestelijk Expresnet (GEN), Diabolo-lijnen, frequentieverhoging regionale buslijnen, tangentiële tram langs R22,… - zullen de files op de ring alleen maar langer worden. Ook het sluipverkeer op het onderliggende wegennet nog verder toenemen. De bestaande files op de toegangswegen dreigen nog langer te worden en nog langer te gaan duren, tot buiten de spitsuren en in het weekend toe.

En de realiteit  dreigt nog somberder uit te draaien. Het MER geeft namelijk  zelf aan uit te gaan van een theoretisch model dat lacunes bevat. De auteurs concluderen dan ook: “Er kan dus zonder meer gesteld worden dat de aangegeven verzadigingsgraden een (aanzienlijke) onderschatting zijn van de effectieve doorstromingsproblematiek.”(3)  Onderstaand kaartje zal in realiteit dan ook nóg roder blijken te kleuren. 

Plan-MER VSGB: avondspits na Uplace, NEO en Docks

Pessimistische conclusies die in het verlengde liggen van de resultaten van een recente studie (4) die aantoont dat 85% van de bezoekers van Uplace met de auto zouden komen. Dit in tegenstelling tot de 40 % die ontwikkelaar van Uplace vooropstelt. Naar NEO en Docks zouden respectievelijk 75% en 65% van de bezoekers zich met de auto begeven.
De enige oplossing om een totaal verkeersinfarct te voorkomen, is een overlegd en doordacht ruimtelijk en economisch beleid in Brussel en de Vlaamse rand, waarbij nieuwe ontwikkelingen in beide gewesten op mekaar worden afgestemd en worden ingeplant op plaatsen die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de fiets.
Daarom roept het Interregionaal Platform voor een duurzame economie de Vlaamse en Brusselse regeringen op om de ondoordachte plannen voor nieuwe shoppingcentra langs de Brusselse ring op te bergen. Er moet een écht overleg gestart worden tussen de Brusselse en Vlaamse regering, om  samen werk te maken van een kernversterkend winkelbeleid in Brussel en de gemeenten van de Vlaamse rand. Want winkels horen thuis in de stadscentra, niet langs de autostrade.

Contacten :
BBL
: Erik Grietens  0474/406 394
IEB: Claire Scohier 0473/667 505
BRAL: Steyn Van Assche   0498/132 586 
ACV-CSC Bruxelles: Myriam Gerard 0497/026 924
ACV Halle-Vilvoorde: Ben Debognies  0475/841 348
beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde: Emma George, 02 557 87 67
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel: Nancy Van Espen & Anton Van Assche       
0477/291 871 &  0478/444119
UCM : Michèle Lahaye 02/743 83 97
 
(1) Dit is een platform van UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel, Union de Classes Moyennes, Bond Beter Leefmilieu, stadsbeweging BRAL, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), beweging.net Brussel-Halle-Vilvoorde, ACV Brussel-Halle-Vilvoorde en CSC Bruxelles

(2) Je kan het MER VSGB lezen via deze link 

(3) MER p. 59

(4) Ronse, Boussauw & Lauwers, Shopping Centre Siting and Modal Choice in Belgium: A Destination-Based Analysis, European Planning Studies, 2014.

Lees ook