NEO I: BRAL gaat in beroep

12/09/2018

De Heizel, een plek vol cultureel mid-century erfgoed, wordt stilaan niet meer dan een gegeerd stuk bouwgrond. Met zijn 72.000 m² zou de ‘Mall of Europe’ de grootse overdekte winkelstraat van België moeten worden. BRAL vindt dit onverstandig. Het verkeer zal toenemen op een van de meest congestiegevoelige plekken in Brussel. Het druist in tegen de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Bovendien staan er fouten in de effectenstudie.

De Heizel, een plek vol cultureel mid-century erfgoed, wordt stilaan niet meer dan een gegeerd stuk bouwgrond. Met zijn 72.000 m² zou de ‘Mall of Europe’ de grootse overdekte winkelstraat van België moeten worden. BRAL vindt dit onverstandig. Het verkeer zal toenemen op een van de meest congestiegevoelige plekken in Brussel. Het druist in tegen de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO). Bovendien staan er fouten in de effectenstudie.

Meer asfalt voor minder wagens

Het aanleggen van extra baanvakken als oplossing voor te verwachten files: het doet ons denken aan de verbreding van de ring. Concreet voor NEO I: een verbindingsweg dwars door het park van Laken tussen de A12 en Parking C. Dat 2.500 auto’s per uur door een park (!) op zaterdag (!) als beste oplossing naar voren wordt geschoven, zegt veel over de wil om de ambities van het GPDO na te streven. Ter illustratie: het aandeel van personenwagen verlagen tot 25% en autosnelwegen omvormen tot stadsboulevards en mobiliteitscorridors zijn twee ambities die terug te vinden zijn in het GPDO. Blijkbaar kunnen we die ambities al bij voorbaat negeren?

Luchtkwali – wat?

Brussel haalt de vooropgestelde normen voor NO2 niet. Het leeuwendeel van bezoekers aan winkelcentra komt met de wagen (Wijnegem 85%, Westland 78%). Hoe een shoppingcenter kan bijdragen aan het alsnog halen van deze normen, is ons daarom een raadsel. In het certificaat schat men dit aantal op 54%. Het argument hiervoor is de goede verbinding met de metro en ander Brussels openbaar vervoer. We vragen ons af hoe realistisch dit is. Ook in Vlaanderen staan ze verbaasd over deze optimistische schatting.  Bij ons heerst ook twijfel over de noodzaak van een nieuwe shoppingmall in het Brusselse (Roodebeek, DOCKX)

Kortom, dit certificaat voldoet niet aan de verwachtingen die Brussel zichzelf heeft opgelegd. Maar nog belangrijker:  het plan draagt geenszins bij aan een leefbare buurt.

Het is daarom dat IEB, BBL en BRAL samen met de buurtcomités van deze nu al door verkeer geteisterde plek een boodschap willen sturen aan de bevoegde minister. De boodschap: weiger dit –gebrekkige- ingediende certificaat ten voordele van een beter leefmilieu.

Wil je ook tonen dat je niet akkoord gaat met het geplande shoppingcenter op de Heizel?
Teken dan de petitie van het buurtcomité  Triangle Houba-Sobieski-Heysel!

Lees ook