Nieuwe resultaten ExpAIR – herfst en winter 2023

18/04/2024

De nieuwe resultaten van ExpAIR zijn binnen! Deze keer ontvingen we de resultaten die dateren van september tot en met december 2023. Bekijk de ExpAIR-kaart met de resultaten van de hele herfstperiode en een deel van de winterperiode! 

Wat kunnen we vaststellen uit de nieuwe resultaten? 

In december deelden we de eerste resultaten van ExpAIR. Die kwamen voornamelijk voort uit metingen in de zomer. Hierbij konden we al een duidelijke stijging zien in de NO2-waarden vanaf de maand september. Deze maand valt buiten de zomervakantie en dan rijden de auto’s weer volop in onze stad rond.  

Nu waren we benieuwd of deze slechtere resultaten ook konden worden vastgesteld voor de herfst- en winterperiode, en dat zien we! De resultaten scoren in het algemeen slechter dan in de vakantieperiode. Dit toont duidelijk het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit in Brussel, ook al is de luchtkwaliteit in onze stad in het algemeen verbeterd, bijvoorbeeld door de lage-emissiezone.  

De resultaten scoren in het algemeen slechter dan in de vakantieperiode. 

Op onze kaart kunt u de tweewekelijkse gemiddeldes bekijken van al onze meetpunten. Bij elk meetpunt worden de tweewekelijkse gemiddeldes samengebracht tot één voorlopig gemiddelde. Op basis van deze gemiddeldes stellen we op drie plekken een gemiddelde van boven de 40 µg/m³ vast: de Piersstraat, de Vlaamsepoort en de Guldenvlieslaan. Sainctelette bengelt er net onder met een gemiddelde van 39 µg/m³. Daarnaast vallen er veel gemiddeldes boven de 30 µg/m³, andere vallen tussen de 20 µg/m³ en 30 µg/m³.  

Hoe kan je zelf aan de slag met het interpreteren van de resultaten? Bekijk deze illustratie!

 

Infographic expair drempels who fr

 

We maakten een illustratie die kan helpen bij het interpreteren van de resultaten. De Europese grenswaarde op jaarbasis ligt vandaag op 40 µg/m³. Dat wil zeggen dat elk jaargemiddelde dat zich boven de 40 µg/m³ bevindt, illegaal is.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft volgens wetenschappelijke studies een grenswaarde van 10 µg/m³ op jaarbasis vastgelegd. Vanaf dan kan er al, vooral voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen en ouderen, een effect op de gezondheid worden vastgesteld. Vanaf 20 µg/m³ wordt dit nefaster voor de hele bevolking. Een voorlopig gemiddelde dat zich tussen de 40 µg/m³ en 10 µg/m³ bevindt, betekent volgens de WGO dus geen gezonde lucht.  

Het Europees Parlement herbekijkt dezer dagen de huidige Europese norm, juist omdat meer en meer studies aantonen dat waardes onder de 40 µg/m³ en boven de 10 µg/m³ ook nefaste gevolgen kunnen hebben op de gezondheid van de mens, vooral dus voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen of ouderen, en mensen met longproblemen.  

Heb je vragen over de resultaten? Ben je benieuwd naar wat je kan doen om in je wijk betere luchtkwaliteit te krijgen? Contacteer ons op expair@bral.brussels

Met de steun van Leefmilieu Brussel 

Lees ook