Participatieve ontwikkeling van ons glossarium, begrijpt u?

De titel zegt het, het is tijd voor een glossarium. Of te, BRAL heeft nood aan een verklarende woordenlijst. Onze artikelen en publicaties zijn vaak doorspekt met acroniemen en vaktermen. Om deze verklarende woordenlijst tot stand te brengen hebben we onze lezers nodig! Participatieve ontwikkeling heet zoiets.

BRAL wil graag iedereen op hoogte houden van politieke beslissingen en technische thema’s. Communicatie speelt hier een grote rol. Maar wat blijkt? In onze artikels en publicaties komen termen voor die nogal ontoegankelijk zijn.Vaak tegen wil en dank en vanwege een bestuur dat tuk is op afkortingen (GPDO, PAD, GewOP). Ook blijkt dat het middenveld  (socio-culturele sector) gevoelig is voor nieuwerwets taalgebruik (bottom-up, governance…) Iedereen bij BRAL is het er over eens, dat kan beter. Het plan? Een verklarende woordenlijst. Gemaakt in samenwerking met onze lezers. Wil dat zeggen dat we ons publiek onderschatten? Helemaal niet, het betekent alleen dat we onszelf amper begrijpen.

Maar genoeg gepalaverd. Wat kan u doen om ons te helpen? Als u in de toekomst een term tegenkomt die u niet kent, of vergeten bent dan stuurt u deze naar info[a]bral.brussels. Wij plaatsen die dan op de lijst!

Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting, 

BRAL