Persbericht: "Beleidsverklaring is ambitieus, maar onevenwichtig"

Persbericht

“Beleidsverklaring is ambitieus, maar onevenwichtig”

Een eerste reactie van Bral vzw op de Brusselse beleidsverklaring

BRAL ziet een dosis duurzaamheid in de beleidsverklaring die minister-president Charles Picqué op 21 oktober 2009 in het Brusselse Parlement voorlas. Op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling toont de regering een duidelijke ambitie, maar mist het een evenwicht in de genomen keuzes. Een eerste reactie van BRAL op de beleidsverklaring en de werkterreinen voor het eerste legislatuurjaar.

* Meer fietsen, meer stappen, met evenveel auto's
* Nieuw GPD(I)O?
* Groen en economie als bondgenoten.

Lees het volledige persbericht als bijlage.

Contact:

Piet Van Meerbeek [0478 999 707] of Joost Vandenbroele [0473 85 35 37]