Persbericht: Bewoners vragen globaal plan voor Heembeek

13/10/2007

Hoe kunnen we de nieuwe bouwprojecten van de Stad en het Gewest verzoenen met levenskwaliteit in Heembeek?

Dat is het uitgangspunt van de overlegvergadering in Heembeek op 18 oktober. De discussie was bijzonder levendig. Een consensus over het aantal nieuwe woningen dat de mensen van Heembeek willen aanvaarden in hun buurt, zat er bijvoorbeeld niet in. Maar als ik alle opmerkingen hier hoor, zei een dame op het einde, blijken we het allemaal eens over een ding : we willen van de Stad een duidelijke visie horen op heel Heembeek voor ze lukraak woningen beginnen te bouwen.

Beknopte historiek

Enkele maanden geleden raakte bekend dat de Stad, het OCMW en het Gewest samen zo'n 700 nieuwe woningen plannen in de noordelijke deelgemeente van Brussel. Dat project is een onderdeel van een groter huisvestingsplan waarmee de Stad en het Gewest een antwoord willen bieden op de ernstige huisvestingscrisis in het gewest. Omdat Heembeek nog veel lege terreinen kent, komen veel nieuwe bouwprojecten hier samen. De Stad belooft dat er binnenkort een stedenbouwkundige en sociologische studie komt naar het draagvlak en de mogelijkheden in de deelgemeente om uit te maken hoeveel woningen er precies kunnen komen op elk terrein. Maar ondertussen was het fetisjcijfer van de 700 al gelanceerd en dat zorgt voor veel kwaad bloed. Veel mensen vrezen ghetto's van lage-kwaliteitsblokken die niet geïntegreerd worden in het bestaande woningpark of in de publieke ruimte. Een andere vraag die steeds terug komt, is hoe de scholen en de crèches zoveel nieuw volk zullen moeten opvangen. Alles zit nu al vol.

Nood aan een globaal plan

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en Bral vzw organiseerden een overlegvergadering om de inwoners te informeren en om aan de overheid te tonen dat er nood is aan een debat over de ontwikkeling van Heembeek voor ze bouwprojecten kan gaan uitwerken. Ze wilden de bewoners de kans geven om mee te werken aan een globaal plan dat alle problemen in Heembeek in kaart brengt en aanpakt. Pas als dat plan er is, weet de Stad waar er best woningen komen, waar speeltuintjes, parken of noem maar op, klinkt het bij Bral. Dit klonk veel mensen als muziek in de oren. Als de Stad ons meteen was komen vertellen waar ze crèches ging bouwen en hoe het openbaar vervoer zou verbeteren, zou er waarschijnlijk veel minder weerstand geweest zijn tegen de 700 woningen, merkte een bewoner op. Maar hier beginnen ze altijd bij het einde. Voor de beide milieufederaties staat het buiten kijf dat ook het Gewest constructief moet meewerken aan zo'n plan. Heembeek mag niet het slachtoffer worden van een dolle race tegen de tijd om toch maar zoveel mogelijk woningen klaar te krijgen tegen het eind van de legislatuur.

Het buitenland toont de weg

Ieb en Bral hadden ook voorbeelden mee uit het buitenland. Foto's van Kronsberg in Hannover en Trinitat Nova in Barcelona toonden dat wijken best veel dichter bebouwd kunnen zijn en toch aangenaam om in te wonen. Als er maar voldoende over nagedacht is. De aanwezigen lustten er pap van. vragenlijst Alle inwoners van Heembeek kunnen de komende weken nog hun mening geven over de noden van hun buurt en de maatregelen die er moeten komen via een vragenlijst die Bral en Ieb opgemaakt hebben. Je kan het downloaden op www.bralvzw.be. De twee milieufederaties zullen al deze ideeën doorgeven aan de overheid. Tevens vragen Ieb, Bral en de aanwezigen duidelijk dat de Stad het overleg verder zet dat de federaties gisteren gelanceerd hebben. Er moet een nieuwe vergadering komen met een goede bekendmaking over een globaal plan. In afwachting van dat plan vragen de aanwezigen dat de overheid en dan vooral het Gewest haar plannen nog even in de koelkast steekt.

Contact

Bral vzw : Piet van Meerbeek - piet@bralvzw.be 02/217.56.33 of 0477/25 89

IEB: Olivia Lemmens & Pierre Meynaert - 02/223.01.01

Lees ook