Persbericht: GEN à la Schouppe: is dit alles?

01/04/2009

GEN à  la Schouppe: is dit alles? // Het Gewestelijk Expres is er niet voor de Brusselaars
 

Enkele weken geleden presenteerde Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe het exploitatieschema van het toekomstig GEN in het weekblad Knack/Le Vif . En dat ziet er niet goed uit voor de Brusselaars. De lasten die de Brusselaars hebben moeten slikken – bijvoorbeeld onder de vorm van zware infrastructuurwerken - staan niet in verhouding tot de lusten. De frequenties zijn niet aantrekkelijk, er zijn onvoldoende haltes en de verbindingen in de stad verbeteren nagenoeg niet. Dit zijn nochtans belangrijke voorwaarden om van het GEN een echt mobiliteitsproject te maken, dat ook voor Brussel iets betekent. Bij de Brusselse regering blijft het echter oorverdovend stil.

In een eerste reactie heeft de gebruikersvereniging TreinTramBus  het plan van Schouppe nadrukkelijk verworpen. TreinTramBus spreekt van een uitwijkplan voor meer IC-IR verbindingen door de NoordZuidverbinding ten koste van een goeddraaiend GEN. Etienne Schouppe en de NMBS willen dat de GEN treinen zo weinig mogelijk in de weg rijden van de IC/IR-treinen. Volgens TreinTramBus is dit plan eerder tot stand gekomen in functie van exploitatiebehoeften dan mobiliteitsbehoeften.

Brusselse milieu, bewoners en gebruikersverenigingen verenigd in het platform Sustainable Mobility for Brussels onderschrijven deze analyse. GEN- treinen uit gemeenten van de tweede kroon zoals Ukkel en Laken verliezen een rechtstreeks verbinding met het centrum van Brussel. Terwijl net op deze trajecten het GEN een mooie aanvullende rol zou kunnen spelen. De haltes Bockstael in Laken en Kalevoet in Ukkel liggen momenteel op tien minuten met de trein van het centrum. Onklopbaar door het bestaande metro- en tramnetwerk. Het plan van Schouppe maakt het centrum van Brussel vlotter bereikbaar voor IC- verkeer uit Mechelen, Leuven en Denderleeuw dan GEN verkeer uit Ukkel, Laken, Vorst en de nabije periferie. De omgekeerde wereld, vinden de verenigingen.

De frequenties ogen ook weinig ambitieus. Het plan voorziet enkel in de piekuren op sommige lijnen een kwartierdienst. Naar de frequenties buiten de piekuren hebben we het raden. De verenigingen vragen een kwartierdienst, zowel overdag als 's avonds en in het weekend. Want de laatste jaren neemt de vraag naar mobiliteit in Brussel toe buiten de piekuren. Dit is toe te schrijven aan tendensen zoals de vergrijzing en toegenomen vrije tijd.

Ook op het vlak van extra haltes verwachten we ook meer ambitie. Brussel krijgt slechts enkelen van de zeventien extra haltes voorzien in haar Gewestelijk Ontwikkelingsplan. We missen extra haltes zoals Berenkuil in het dichtbevolkte Laag Schaarbeek, Kuregem in de gelijknamige volkswijk van Anderlecht en Frans Lyceum in het perifeer gelegen Zuid- Ukkel. Ook aan nieuwe stadsontwikkelingsgebieden als Schaarbeek Vorming en Josaphat zou een GEN halte geen overbodige luxe zijn. Niets daarvan in het plan Schouppe.

Volgens de verenigingen staat het plan niet in verhouding tot de infrastructuurwerken die Brussel heeft moeten slikken. Op sommige plaatsen vinden er massaal onteigeningen plaats en zal de geluidshinder  toenemen. Brussel krijgt er amper iets voor in de plaats. Veel lasten, weinig lusten.

Het GEN plan van Schouppe lijkt vooral de pendelaars op de middellange afstand te plezieren terwijl het GEN ook een belangrijke rol kan spelen voor verplaatsingen binnen de stad. Dit plan blijft ver verwijderd van de ambities in het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan IRIS2.

Bij de Brusselse regering blijft het ondertussen oorverdovend stil. Nochtans vormt het GEN een van de belangrijkste mobiliteitsprojecten van de komende jaren, ook en bovenal voor Brussel. De verenigingen vragen dat de Brusselse regering zich nog voor de verkiezingen over dit plan uitspreekt en aandringt op een bijsturing zodat het GEN er ook is voor de Brusselaars.
 >> Hier vindt u het exploitatieschema GEN dat Etienne Schouppe in de Knack van 9 maart voorstelde.
 

Meer info:
Bral vzw - Brusselse Raad voor het Leefmilieu: Ben Bellekens, 0486/180.619
TreinTramBus vzw: Stefan Steynen, 0494/725190
 

Lees ook