Persbericht - MIVB verwaarloost zuiden van Brussel

09/04/2009

Maar bewoners en openbaar vervoergebruikers vinden oplossing voor betere bediening

Brussel, 9 april. In de schaduw van de herstructurering van het metronet verslechtert de MIVB het openbaar vervoer van en naar Ukkel. De MIVB wil tramlijn 4 doorknippen ter hoogte van de halte Albert. Bewoners en openbaarvervoer gebruikers zijn niet bij de pakken blijven zitten en stellen een eenvoudige en haalbare oplossing voor, die niet alleen tramlijn 4 moet redden maar ook gans de bediening van het volledige zuiden en oosten van Brussel aanzienlijk moet verbeteren.

Bye bye tram 4
Als gevolg van een regeringsbeslissing om de ondergrondse halte Albert om te bouwen tot een overstappunt, zal tram 4 vanaf 2011 zijn eindpunt hebben in Albert. Dit zou een aanzienlijke verslechtering van het openbaar vervoer van en naar Ukkel betekenen: overstappen met verlies aan comfort en tijd als gevolg. Zeker ’s avonds en in het weekend zal het tijdverlies door te lage frequenties aanzienlijk zijn.

Nochtans is tram 4 tussen Esplanade en Stalle op een aantal kleine gebreken na één van de meest performante tramlijnen van Brussel: traject in eigen bedding, hoge frequentie, goede regelmaat, tramstellen met ruimte en comfort en een rechtstreekse verbinding tussen het noorden van Brussel, het stadscentrum en de parking Stalle in het zuiden.

Wat er aan voorafging
Als gevolg van het tramplan werden de lijnen 23/24 van de middenring geweerd uit de Noord-zuidtunnel. Reizigers van en naar de gemeenten Elsene, Woluwe en Schaarbeek moeten voortaan overstappen op het Vanderkindere- of Churchillplein op de premetrolijn 3. De gemeente Ukkel, bewoners, het gewest en de MIVB raakten het echter nooit eens over de organisatie van een overstappunt/terminus op het Vanderkindereplein noch over een alternatieve oplossing op het Churchillplein, één halte verder. De inpassing van een overstappunt annex terminus stootte op praktische bezwaren (verkeersveiligheid, onvoldoende ruimte).

Terminus Albert
De MIVB plooit dan maar, zonder verdere alternatieven te onderzoeken, met haar overstappunt/terminus opnieuw de ondergrondse halte Albert in. Ze ziet zich in dit scenario genoodzaakt om de halte Albert om te bouwen tot een terminusstation met twee niveaus, die bovendien niet met elkaar zijn verbonden. Gevolg: tram 4 vanuit Ukkel kan niet meer verder rijden naar de Noord-zuidtunnel.

De reiziger is de dupe: verlies aan tijd en comfort
Dus Tramlijn 4 verdwijnt in haar huidige vorm. Reizigers van en naar Ukkel, waar belangrijke ziekenhuizen en scholen liggen, zullen vanaf 2011 geen rechtstreekse tram meer kunnen nemen naar het centrum. Dit is des te schrijnender omdat uit de jongste plannen blijkt dat ook het aantal GEN-treinen (Gewestelijk Expres Net) tussen Ukkel en het centrum veel beperkter zal zijn dan aanvankelijk was gehoopt. Ondergetekende verenigingen hebben zich altijd terughoudend opgesteld ten opzichte van extra overstappen. Overstappen betekent: tijdverlies, verlies van een zitplaats, een hindernissenparcours voor andersvaliden of reizigers beladen met boodschappen, verminderde leesbaarheid van het openbaar vervoernet, etc. Met als grootste verliezer: de dagelijkse reiziger. Door het grote aantal overstappen ben je op relatief korte trajecten vandaag vaak zelfs veel sneller met de auto.

Doodeenvoudige oplossing ligt voor het grijpen
Nochtans zou de MIVB niet tot deze situatie zijn gekomen mochten haar trams vlot doorstromen in het verkeer. In dat geval zou tramlijn 23 zonder problemen de Noord-zuidtunnel kunnen induiken en aanknopen met premetrolijn 3 om één lange vlotte tramlijn te vormen tot het Noordstation. Dit maakt de inrichting van een overstappunt/terminus in Albert overbodig. In dat scenario hoeft halte Albert niet omgebouwd te worden en kan tram 4 zonder problemen haar huidig traject volgen. Dit heeft als aangenaam neveneffect dat het comfort van de reizigers van en naar het traject van de middenring (Elsene, Woluwe, Schaarbeek,..) terug wordt hersteld.

De voorwaarden voor een vlotte tramlijn 23 zijn overigens zo goed als vervuld. Binnenkort kent haar traject een volledig systeem van verkeerslichtenbeïnvloeding. Ook het stukje Waterloosesteenweg tussen Churchillplein en Legrandlaan waar de tram 23 kostbare minuten verliest, krijgt weldra een eigen bedding. Het blijft enkel wachten op de uitvoering. Waar wachten ze op?

Conclusie
Reizigers van en naar het zuidwesten van Brussel verliezen met het kortwieken van tram 4 een kwaliteitsvolle verbinding. Dit is het gevolg van een beleid dat al bricolerend naar oplossingen zoekt in plaats van duidelijke prioriteiten te stellen:

De verenigingen vragen van de Brusselse regering en de MIVB het volgende:

1. Herziening van de beslissingen aangaande Churchill, Vanderkinderen, Albert en doorknippen tramlijn 4.
2. Onverwijld een eigen bedding op de Waterloosesteenweg tussen Legrand en Churchil aanleggen plus een systeem van verkeerslichtenbeïnvloeding invoeren over de ganse middenring.
3. Tramlijnen 3 en 23/24 opnieuw aan elkaar koppelen. Dit maakt de halfslachtige inrichting van overstappunt/terminus op Churchill, Vanderkindere en Albert overbodig.
4. Een tien- minutenfrequentie als basis op de belangrijkste bus- en tramlijnen, in het bijzonder lijnen 3, 23 en 4). Contact:

* Ben Bellekens | Bral vzw | 0486 180 619
* Stefan Steynen | TreinTramBus vzw | 0477 557 478
* Jérôme Matagne | IEB asbl | 02 893 09 00

Lees ook