Persbericht: Ontwerpteam van 5 jonge Brusselaars wint Anspachparkwedstrijd

Persbericht

** version FR ici:  Communiqé de presse: Une équipe de cinq jeunes concepteurs bruxellois remporte le concours d’idées pour l’aménagement du Parc Anspach ***

De ideeënwedstrijd ‘Anspachpark’ die BRAL in juli 2012 lanceerde en waarvoor 16 projecten voor werden ingediend, kwam gisteravond tijdens een publiek afsluitmoment tot een ontknoping. Een team van vijf jonge Brusselse ontwerpers sleepte met het project ‘Anspachpark. Een groene draad door Brussel.’ de juryprijs én de publieksprijs in de wacht. Juryvoorzitter Bernardo Secchi (Secchi & Viganò) overhandigde hen een oorkonde.

Het team, voorlopig met de naam ‘1V4M2A’, viel op door een geïntegreerde en globale visie op de heraanleg van de centrale lanen in de Vijfhoek, met ook aandacht voor kwaliteitsvolle linken over de kleine ring heen. Interessant in hun ontwerp is ook de typologie die ze kozen voor de verschillende pleinen die op de Noord-Zuid-as liggen. Zo stellen ze een ander gebruik voor van Beursplein en bijvoorbeeld het Anneessensplein. Het team stelt een duidelijke gefaseerde aanleg voor en bestudeerde ook de circulatie van voetgangers, fietsers, leveringen etc. in een brede perimeter rond de Anspachlaan.

Juryvoorzitter Bernardo Secchi benadrukte gisteren het belang van deze ideeënwedstrijd en zijn hoop dat dit de Brusselse overheid kan stimuleren om werk te maken van een autoluwe, groene, leefbare stad. Hij beklemtoonde eveneens dat alle projecten hun waarde hebben en reikte op basis van de discussies die binnen de jury werden gevoerd, ideeën aan voor de toekomstige heraanleg van de stadsautostrade die de Anspachlaan vandaag nog altijd is.

"BRAL gaat die aanbevelingen samen met de juryleden de komende weken verder uitwerken en aan de Brusselse politieke partijen overhandigen. Voor Bral is deze wedstrijd geen eindpunt, eerder de start van een grondige reflectie over de toekomst van de binnenstad. Deze reflectie moet gevoerd met alle betrokkenen: bewoners, handelaars, lokale verenigingen, cultuurhuizen, beleid, ....", aldus An Desscheemaeker, coördinatrice bij Bral.

Hieronder vind je een lijst van de alle winnaars.

Prijs van de jury

1. 1V4M2A “Anspachpark. Een groene draad door Brussel” – Contact: Pieter Thibaut (NL, FR) - 0499 42 23 44 - Pieter.thibaut@gmail.com & Pieter Maes (NL) 0479 27 41 39 - pieter@pietermaes.be

2. ACP999 “Anspach Central Project” Contact: Yvan Vandenbergh - 02 514 13 95 - 0499 43 10 52 - yvanasie@gmail.com

3. ACT020 “A la conquête du temps” - Contact:  Sokal Guillaume - 0488 022 776 - gsokal@gmail.com & Etienne Julien - 0474 862 032 - Jul.etienne@gmail.com

Publieksprijs

1. 1V4M2A “Anspachpark. Een groene draad door Brussel” Contact: cfr infra.

2.BCA212 “ZIP-IT Green” Contact:  Wesley Degreef - 0472 49 18 36 - office@brusselscooperation.be

3. ORS239 “The Wrinkle” - Contact: Steven Petit - 03 448 22 72 - 03 440 13 93 - Steven.petit@omgeving.be

Alle ontwerpen zijn nog altijd downloadbaar via www.anspachpark.be (website gaat in de loop van 12 oktober weer online).

Voor verdere informatie ivm deze wedstrijd, afbeeldingen, de andere deelnemers en het vervolgtraject:

An Descheemaeker | www.bralvzw.be

Coördinatrice BRAL

| T 02 217 56 33 | M 0477 26 93 14 |

Of

Piet Van Meerbeek

stafmedewerker leefmilieu & participatie

| Zaterdagplein 13 – 1000 Brussel |

| T 02 217 56 33 | M 0478 999 707 |