PUBLICATIE: "De sociale impact van stedelijk groen"

Het belang van contact met de natuur voor het welzijn van de mens, is immens. Vergroening hoort dan ook een speerpunt te zijn van elk stadsvernieuwingsproject, zo luidt een van de conclusies van een literatuuronderzoek en ronde tafel van Bral vzw. Maar hoe kunnen we groen brengen in de centrumwijken zonder gentrification te veroorzaken?
Een nieuwe publicatie van Bral brengt meer inzicht.

"Brussel is een groene stad. Maar het tegendeel is ook waar. Brussel, vooral de centrumwijken, is ook grauw, vol beton, baksteen en asfalt.
Geen wonder dat de bewoners van deze buurten gemiddeld erg ontevreden zijn over het aanbod van groene ruimten.
Nochtans leert de wetenschap hoe belangrijk contact met de natuur is voor onze gezondheid. Bovendien blijkt groen een belangrijke economische impact te hebben.
Deze nieuwe publicatie van Bral vzw zet de maatschappelijke effecten van groen in de stad op een rijtje, aan de hand van de wetenschappelijke literatuur. En wat wellicht innovatief is: dit rapport buigt zich ook over mogelijke perverse effecten. Gentrification met name. Over dit dilemma is weinig te vinden in de literatuur maar gelukkig tappen we ook uit een ander vat: een ronde tafel met de belangrijkste actoren die te maken hebben met vergroening, wonen en welzijn. Deze publicatie geeft ook een overzicht van dat debat en presenteert conclusies en aanbevelingen."

Piet Van Meerbeek