R0/E411: stel prioriteiten nog scherper!

14/01/2022

De Werkvennootschap vroeg recent advies over hun startnota’s over de aanpassingen aan de bestaande knooppunten Vierarmen, Leonard en Groenendaal, en de reorganisatie van het knooppunt Jezus-Eik. ARAU, BRAL, IEB en BBL reageerden samen, in samenwerking met GRACQ.

De Werkvennootschap vroeg recent advies over hun startnota’s over de aanpassingen aan de bestaande knooppunten Vierarmen, Leonard en Groenendaal, en de reorganisatie van het knooppunt Jezus-Eik. ARAU, BRAL, IEB en BBL reageerden samen, in samenwerking met GRACQ.

Foto: De Rand vzw

Een betere luchtkwaliteit, minder geluidshinder en een gegarandeerd gezonde leefomgeving zijn voor ARAU, BRAL, IEB en BBL topprioriteiten, net als het halen van de klimaatdoelstellingen voor 2030. Dat zou ook zo moeten zijn in de nota.

Helaas is dat niet het geval. De opgemaakte modellen van Ircel tonen dat de omgeving rond de knooppunten de Europese normen voor NO2 niet halen. De vernieuwde gezondheidsdoelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) voor fijnstof in de lucht worden verre van bereikt. En ook qua geluid komen de knooppunten niet in de buurt van wat de WGO gezond acht. 

We geven een aantal suggesties om die prioriteiten wel te bereiken:

  • Zet in op minder autoverkeer en meer fietsverkeer en openbaar vervoer. Creëer geen extra rijstroken: die zorgen ervoor dat het autoverkeer kan blijven groeien en mensen niet meer naar alternatieven voor de auto zoeken. Rekeningrijden kan zorgen voor minder autoverkeer, waardoor ook een betere doorstroming, minder sluipverkeer en een betere verkeersveiligheid mogelijk worden. Dit bleek al uit vele studies. Terwijl men voor R0 Noord in het Milieueffectenrapport (MER) berekende dat de verkeersdruk met 20% kan dalen dankzij rekeningrijden, heeft men voor Ring Oost nagelaten om een scenario met rekeningrijden te berekenen. Een nieuw MER moet dit voor ons bestuderen.
  • Stem de planningsinstrumenten op elkaar af (Good Move!)
  • Maak een best en worstcasescenario bij de uitstoot van wagens – ga niet uit van te gunstige emissiewaarden die in de realiteit niet kloppen
  • Het Zoniënwoud is beschermd als Natura2000 gebied. Het MER moet voorstellen uitwerken die de uitstoot en afzet van stikstof sterk verminderen.
  • Maak oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger en laat hen niet in het duister
  • Maak de fietspaden fietsvriendelijk
  • Geef voetgangers een apart bospad
  • Verbind de voetgangersbruggen voorzien in Good Move met het Zoniënwoud
  • Test het scenario met één rijstrook per richting om alle relevante informatie te kunnen verzamelen om een gegronde keuze te maken

De periode om te reageren is voorbij, je kan dus zelf niet meer antwoorden. Maar we hopen met deze reactie tegemoet te komen aan de verzuchtingen van onze achterban. In bijlage vind je het volledige advies.

Lieselotte Gevens en Tim Cassiers voor BRAL

Lees ook