RPA Mediapark – uitdaging: gewestelijke mobiliteitsknoop

De Richtplannen van Aanleg zullen het uitzicht bepalen van een aantal omvangrijke gebieden in onze stad voor de komende decennia. BRAL werpt een kritische blik op de belangrijkste strategische én (gedeeltelijk) wettelijk bindende plannen. In deze bijdrage: het Mediapark. Lees hier de presentatie van de PAD.

Het Richtplan van Aanleg (RPA) Mediapark vormt een onderdeel van de strategische ontwikkelingspool Reyers, waar het Gewest tegen 2030 een volledig nieuwe stadwijk beoogt te ontwikkelen, als spil tussen de Europese wijk en de luchthaven. Naast het RPA Mediapark maken ook het Masterplan E40 Parkway, het herinrichtingsproject Reyers-Meiser, en het project Mediapool (gesteund door Europa) deel uit van de toekomstige ontwikkeling in het noorden van Brussel.

Het project draait rond drie elementen die samen een nieuw stadsdeel moeten vormen: een mediapool rond nieuwe hoofdkantoren van VRT en RTBF, een nieuwe woonwijk met de nodige voorzieningen, én een nieuw publiek park van ca. 8ha. 

Mobiliteit

Met dit RPA zet het Gewest de ambitie kracht bij om een volledig nieuwe stadswijk te creëren. Ze richt zich hierbij op de toekomst. De auto krijgt een heel erg ondergeschikte rol op de Mediapark-site. Het grootste deel staat in teken van fietser en voetganger. Gemotoriseerd verkeer krijgt slechts beperkte toegang tot de site, en slechts één doorsteek.

Op de infomomenten kwamen heel wat vragen over mobiliteit. Niet zozeer over de site zelf, maar op niveau van de stadswijk. Omdat dit RPA apart wordt opgezet, gaat de link met het grotere stadsproject Reyers verloren. Het is spijtig dat men het Masterplan Parkway E40 niet mee in een wetgevend ontwerp giet, zoals dat met die andere grote invalsas Herrmann-Debroux wel het geval is. Daar zoekt het gewest wel antwoorden op de hertekende plaats van de auto in de stad (ook al vindt ze die niet altijd– zie analyse PAD Herrmann-Debroux). Door enkel het Mediapark op te nemen in dit RPA, blijft het Gewest weg van vragen over de mobiliteit op de invalsas. Ongetwijfeld speelt de timing voor VRT en RTBF hierin een rol. Die hebben nood aan oplossingen op korte termijn. En ook de demografische boom in Brussel heeft snelle ontwikkelingen nodig.  Maar net daardoor geeft het Gewest weinig concrete mobiliteitsantwoorden op de ongerustheid van bewoners over meer autodruk als gevolg van meer bewoners, meer bedrijven (ook herconcentratie). De plaats van het gemotoriseerd verkeer in de stad hertekenen zou ook een korte-termijn ambitie mogen zijn.

Huisvesting

Het Mediapark-plan voorziet in totaal 2-3000 nieuwe woningen. Tijdens de presentatie antwoorde Perspective op een bewonersvraag dat de regering zich engageerde voor 15% publieke woningen voor deze RPA. Dat zijn echter geen sociale woningen.

In Plan Alliantie Wonen voorziet de regering slechts een dikke 44% van alle beoogde publieke woningen als sociale woningen. Als we dat doortrekken naar deze site, dan komen we uit op 180 sociale woningen, ofte een kleine 6% van alle gerealiseerde woongelegenheid. Terwijl 43.000 gezinnen op de wachtlijst staan volgens de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW). Met een kleine 200 sociale woningen per site gaan we er niet komen. Deze sites juist aangewend om inhaaloperatie in te zetten. BBRoW vraagt dat 100% van alle woningen op sites van het Gewest publiek zijn, waarvan 60% sociaal. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest heeft dit terrein van 19ha op 28 september 2017 aangekocht.

Park

Nu is meer dan de helft van de site van 19ha bos en park. Het RPA stelt om daarvan circa 8 ha in publiek park om te zetten. Uiteraard is er nood aan nieuwe woningen, en voorzieningen. We hopen niet op een T&T scenario, waar bij elke nieuwe schets geknibbeld werd op het park, om uiteindelijk maar 2/3 van de beloofde 12ha uit het Richtplan over te houden.

Het project an sich is heel positief: een stadsdeel van de toekomst met nieuwe woningen, autoluw en met de nodige voorzieningen (school, crèche, winkels) om dit ook waar te maken. Maar de belangrijkste vraag zit hem in het oplossen van mobiliteitsknopen op gewestelijke schaal. Zonder sterk verminderde verkeersdruk loopt elk ontwikkelingsproject vast op een niet te ontwarren mobiliteitsknoop. Daarom is het zo spijtig dat Parkway niet meegenomen is om ook daar vastgesteld ambities te bezegelen.

BRAL geeft al deze opmerkingen ook door aan Perspective.Brussels. Wil je ook reageren op de infomomenten van de PAD’s? Dat kan nog snel! Stuur een mail naar pad-rpa@perspective.brussels voor vrijdag 6 juli.

Heb je nog vragen over deze PAD? Stel ze aan tim@bral.brussels.