Stad 30: geen compromissen voor verkeersveiligheid

22/03/2021

De recente aankondiging in de pers van een zekere "speling" op de toegestane snelheden in het Brusselse gewest brengt de veralgemening van 30 km/u enigszins in diskrediet. Een coalitie van verenigingen die zich inzetten voor de verkeersveiligheid in Brussel dringt aan op een ondubbelzinnige communicatie over de maximumsnelheid van 30 km/u, vergezeld van een combinatie van educatieve, infrastructurele en repressieve maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van alle weggebruikers daadwerkelijk te verbeteren.