Ter Kamerenbos 100% autovrij ! Een goede move voor Brussel

In de groene long van Brussel horen geen auto’s thuis. BRAL roept alle Brusselaars op om de petitie te tekenen die ijvert voor een permanent autovrij Ter Kamerenbos. Dit kan een inspirerend voorbeeld worden voor het autoluwe Brussel, zoals vastgelegd in het nieuwe mobiliteitsplan, Good Move.

Burgers ondernemen actie om hun Ter Kamerenbos autovrij te houden. Ze deden dat met een petitie en een actie in de openbare ruimte. De coronacrisis gaf de smaak te pakken aan het grote publiek (zie ook de resultaten van onze mini-enquête). Ondertussen draaiden het Gewest, de stad Brussel en de gemeente Ukkel de klok al deels terug.

De gelanceerde petitie zorgde ervoor dat deze zomer het zuidelijke deel autovrij blijft. Na de zomer moet er een definitieve oplossing komen. Dat betekent dat de onderhandelingen in de politieke achterkamers nu beginnen. Tijd om druk te zetten en ook het noordelijke deel te bevrijden. BRAL steunt volop de initiatiefnemers van de petitie, Ter Kamerenbos moet autovrij!

We roepen op om de petitie te tekenen en verder te verspreiden. Samen geven we meer slagkracht aan het nieuwe, autoluwe Brussel!

Racecircuit door een groene long?

Eigenlijk is het de logica zelve. Dit park – waar elke dag duizenden Brusselaars verpozing zoeken - is een groene long voor Brussel, en daar jaag je geen stadsautostrades doorheen. In plaats van rust worden Brusselaars er geconfronteerd met geluidsoverlast[1], krijgen ze er ongezonde lucht te ademen, is het beperkt of moeilijk om over te steken tussen de verschillende delen van het park, om nog maar te zwijgen over de veiligheid voor voetgangers en fietsers die zich begeven langs een infrastructuur die ingericht is als een racecircuit.

Good Move: oase na jaren van woestijn

Tegelijk kan Ter Kamerenbos het voorbeeld stellen van wat Good Move Brussel brengt. Zoals we al aangaven in onze lezing van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan spiegelt dit plan ons autoluwe wijken voor: het doorgaand verkeer moet op de hoofdassen blijven zodat er in de wijken ruimte vrij komt voor publieke ruimte, voor fietsers en voetgangers. Ter Kamerenbos is één van de plaatsen waar deze visie uitgerold kan worden. Lokaal bestemmingsverkeer in het bos is er niet. Dus ook geen hindernissen om dit één grote autovrije wijk te maken waar Brusselaars kunnen ontspannen, en de fauna en flora[2] alle ruimte krijgen.

Ontstaan als een bospark waar de 19de eeuwse bourgeoisie zich ging ontspannen, was het Ter Kamerenbos tijdens de era van de autostad verworden tot een groot uitgevallen autokruispunt. De lanen werden brede snelwegen waarlangs een heel deel van de autostromen in het zuidoostelijke deel van Brussel afgewikkeld werden. Bomen klagen immers niet, in tegenstelling tot de handelaars langs de Waterloosesteenweg.

Tijdens de corona-crisis toonde de stad Brussel leiderschap. Naar het voorbeeld van Central Park in New York, sloot de stad het bos voor autoverkeer. Zo kwam er de noodzakelijke ademruimte voor wandelaars en fietsers om te ontspannen tijdens de periode van lockdown.

Tijdens de exit-periode kwam deze sluiting onder druk te staan. De handelaars mochten heropenen en eisten parkeer en circulatieruimte voor hun klanten. En ook de pendelaars kwamen terug, zij het in minder mate. Het overleg tussen de gemeente Ukkel, de stad Brussel en het Gewest leverde een halfbakken compromis op. Het zuidelijke deel blijft gesloten voor autoverkeer. In het noordelijke deel worden echter de Dianelaan, de Belle Alliancelaan, de Melkerijlaan, de Floralaan en de Cereslaan weer opengesteld als een soort tweeledige appendix aan de R21. Dat terwijl net in de zomervakantie de nood aan ontspanningsruimte groot zal zijn.

De stad Brussel kondigde echter aan dat dit een eerste fase was om vanaf september het bospark voor 80% autovrij te hebben. Doorgaand verkeer zou dan enkel nog toegelaten worden op de Dianelaan, die dan een tweerichting-straat zou worden. De MR was er echter als de kippen bij om te stellen dat dit slecht één scenario is, en zeker nog geen definitieve beslissing.

Goed, want dat staat ons toe om opnieuw voor 100% autovrij te gaan.

Het Good Move plan is duidelijk. Het Ter Kamerenbos is één grote maas, waarbinnen geen doorgaand verkeer gewenst is. Laat ons dan ook van dit bospark een inspirerend voorbeeld maken van het aantrekkelijke autoluwe Brussel dat Good Move ons brengt. 

Ga jij akkoord? Teken niet alleen de petitie, maar hang ook onze affiche voor je raam! Check de bijlages onderaan: je hebt er eentje in het Nederlands en eentje in het Frans.

Tim Cassiers

[1] Op geen enkele plaats in park ligt het daggemiddelde van het geluid onder de "Lden" 55dB, de drempel die de Wereldgezondheidsorganisatie als ongezond beschouwt. Dit terwijl het geluidsplan dit gebied aanduidt als comfortzone. Bron: Brussel Leefmilieu
[2] Het Ter Kamerenbos is Natura2000 gebied. Er leven bijvoorbeeld 16 vleermuizensoorten.