Ter Kamerenbos bis: Good Move al gelost?

  • Vergelijking Ter Kamerenbos voorstel stad Brussel en Good Move

Nog maar recent moedigde BRAL de Brusselse politici aan om de uitgestippelde mobiliteitskoers te blijven varen. “Blijven koersen!” is nog steeds de boodschap. De laatste evolutie in het dossier Ter Kamerenbos toont hoe belangrijk die boodschap is. Het lijkt er immers op dat de stad Brussel de ambitieuze visie van het gewestelijke mobiliteitsplan ‘Good Move’ lost (BRUZZ). Vooral in het noordelijk gedeelte van het park wil de stad Brussel meer autoverkeer toestaan dan voorzien in Good Move. 

BRAL moedigt uiteraard de transformatie naar een autoluw Ter Kamerenbos aan. De omslag die de stad Brussel hier wilt realiseren is niet gering. In vergelijking met wat ervoor was, en van wat sommige andere partijen eisen, is dit nog steeds een behoorlijk resultaat. Maar laat dat nu net de kanttekening zijn die wij als BRAL willen zetten. Gaan we weerom tevreden zijn met behoorlijk? Wanneer mag het eens uitmuntend? We zien jammer genoeg een kloof ontstaan tussen de vooropgestelde ambities en wat ervan komt. In plaats van de dichtslibbende verkeersaders in Brussel vrij te maken, krijgen we nu een bypass van de Waterloosesteenweg door het Ter Kamerenbos (via de Dianelaan, de Boskantlaan en de Belle Alliancelaan). En als het aan de aangrenzende gemeenten ligt, moet er ook in het zuidelijke deel van het park een bypass komen (L’Echo). Vergelijk die plannen met wat Good Move uittekent, en het verschil is duidelijk (zie ons kaartje).

Bij BRAL maken we ons zorgen over deze evolutie, waarbij gewestelijke ambitie botst op terughoudende gemeenten. Ter Kamerenbos is maar een van de vele autoluwe zones die voorzien zijn in Good Move. We zijn nog maar aan de start van een aangekondigde ommezwaai in de Brusselse mobiliteit en we zien gemeenten al aan de handrem trekken. Om de ambitie van Good Move nog eens te citeren: “Met dit plan wil de Brusselse regering het algemeen gebruik van de persoonlijke wagen tegen 2030 doen dalen met 24%, het doorgaand verkeer met 34 %, het fietsgebruik verviervoudigen, 130.000 m² openbare ruimte teruggeven aan de Brusselaars en vijftig autoluwe wijken inrichten.”[1] 

Dit toont nog eens aan dat er wat mangelt aan de bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeente op het gebied van mobiliteit. Het probleem is dat de uitvoering loopt via gefaseerde aanpassingen, waarvan de gemeente slechts een deel ziet. En dus gaat inschatten wat de lokale impact zou kunnen zijn. Ze verliest daarbij het grotere geheel uit het oog. Als de gemeenten ook nog eens een verouderde mobiliteitsvisie hanteren, dan krijg je bijna automatisch vodden.

Het autovrij maken van Ter Kamerenbos is de eerste stap in een reeks van maatregelen, waarbij een gezonde openbare ruimte en duurzame verkeersnetwerken op elkaar aansluiten. Blijven vasthouden aan doorgaand autoverkeer in een kostbare groene zone biedt geen enkel langetermijnperspectief. 

 

[1] https://goodmove.brussels/nl/2020/03/10/good-move-goedgekeurd/