"Thurn & Taxis: geen vergunning zonder coherent plan"

21/01/2015

*** version FR ici ***

BRAL, stadsbeweging voor Brussel, vraagt om geen vergunning af te geven voor het nieuwe kantoorgebouw voor de Vlaamse Gemeenschap, zolang er geen coherent plan is voor de belangrijkste woonzone op de site Thurn&Taxis (T&T). “De samenhang in de planning van deze cruciale zone is vandaag zoek. Dat zeggen ook verschillende gewestelijke diensten”, aldus BRAL, die het dossier van T&T al sinds eind jaren 90 van dichtbij opvolgt.

De plannen voor het nieuwe kantoorgebouw waren eind 2014 in openbaar onderzoek en wachten momenteel op groen licht. Beelden van het gebouw deden echter al lang de ronde en de Meander zat toen al in het collectieve geheugen. Dé verrassing in die aanvraag was dan ook niet het gebouw zelf – dat er trouwens op was verbeterd – maar de ongelukkige neveneffecten elders op de site.

Het kantoorgebouw ligt gedeeltelijk op een stuk van de site waar al in 2009 een vergunning voor was afgeleverd. Hierdoor kan men niet zomaar extra kantoren toevoegen zonder ook extra woningen te voorzien. Die woningen moesten dus snel op een of andere manier bij de geplande woonzone worden gevoegd. En dat is het gebied tussen het Maritiemstation en de Scheldestraat, de zogeheten ’zone M’.

We zijn enigszins verrast door de typologie en de inplanting van die woningen. Maar het belangrijkste is dat door deze wijzigende vergunningsaanvraag én door al de vorige wijzigende vergunningen de samenhang van deze cruciale woonwijk volledig zoek is.  Bovendien weten we dat we vertrokken zijn voor een lange en uitputtende reeks nieuwe wijzigende vergunningsaanvragen. Een reeks waarvan alleen de eigenaar weet wat het eindresultaat er van zal zijn. In een cruciale fase van de ontwikkelingen van dit belangrijk nieuw stadsdeel, is de globale planning nu volledig zoek”, aldus Steyn Van Assche van BRAL. Dat ook vele gewestelijke diensten BRAL hierin volgen, blijkt uit het advies dat (16/12/14) zij afleverden:

Avis FAVORABLE sous réserve :

  • de garantir le développement concomitant des logements de la zone M avec les autres affectations de la ZIR 6A;
  • d’améliorer la cohérence urbanistique du développement de la zone M, notamment sur le plan de l’implantation des immeubles ;
  • de faire en sorte (en travaillant avec le bouwmeester de la Région de Bruxelles-Capitale) que la qualité architecturale des projets s’implantent dans la zone M soit optimale ;
  • ….

Het afgeleverde advies  van de overlegcommissie – voorgezeten door de Stad Brussel - was echter niét unaniem. Erger nog: alhoewel het door de meeste diensten binnen de overlegcommissie wordt gesteund, is het officieel wel een avis minoritaire.  Het is nu echter aan het gewest  - en meer specifiek de gemachtigde ambtenaar  - om de eigenlijke vergunning af te leveren.

Bral vraagt dan ook dat bovenstaande voorwaarden effectief worden opgelegd  en dat de nieuwe Brusselse Bouwmeester de kans krijgt om in dit dossier zijn eerste Brusselse strepen te verdienen.Het is het moment voor het Brussels Gewest om te tonen dat het echt wil gaan voor een goede planning en voor kwaliteitsvol wonen. De eigenaar van zijn kant kan ongetwijfeld de expertise van de Bouwmeester  gebruiken bij het rechttrekken wat krom is gegroeid. En hij wil natuurlijk absoluut zijn vergunning krijgen voor de Meander. Alvast een extra motivatie om zich constructief op te stellen”, aldus Van Assche.

Bral vindt ten slotte ook de verplaatsing van de tijdelijke parking tot vlak naast het nieuwe park in aanleg een zeer slecht idee. “Op z’n minst zou dat een visuele domper op de feestvreugde  zijn. Het eerste deel van het T&T-park is vandaag namelijk een groot succes. Niemand is blij met deze locatie, dus we hopen op een oplossing. Wat ons betreft mag die tijdelijke openluchtparking daar verdwijnen”, klinkt het nog.

Contact: 

Steyn Van Assche - stafmedewerker BRAL | Stadsbeweging voor Brussel - 02 217 56 33 of 0498 13 25 86

Lees ook