Tour & Taxis als hefboom

Thurn & Taxis werd meer dan een decennium geleden aangeduid als een « hefboomgebied » of een « gebied van hoofdstedelijk belang ».  BRAL zet op een rij waarom de site zo belangrijk is en waarom de buurt een hefboom kan gebruiken. 

60 voetbalvelden

Het gaat immers om de ontwikkeling van een onbebouwd, zéér groot en strategisch goed gelegen gebied. T&T telt maar liefst 39 hectare. Het is met andere woorden 60 voetbalvelden groot en ligt midden in de kanaalzone op anderhalve kilometer van het historisch centrum. Het is één van de grootste troefkaarten om tegemoet te komen aan de structurele uitdagingen en acute noden van de omliggende wijken, van de direct betrokken gemeentes, Molenbeek en Brussel Stad en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dicht bevolkt

De zone rond T&T is met meer dan 17.000 inwoners per km² niet alleen een heel dichtbevolkt deel van Brussel, het is in de eerste plaats een heel jonge buurt. In de omliggende wijken is één op twee personen jonger dan 30 en één op drie jonger dan 18. Dat maakt het een dynamische buurt, maar het betekent ook dat er hoge noden zijn in de vorm van crèches, scholen en collectieve publieke voorzieningen.

De uitdagingen en noden in de omliggende wijken zijn groot en T&T kan hier als hefboom een belangrijke rol spelen. 

Kansarm

Bovendien is het een arme buurt, gekarakteriseerd door een gebrek aan kansen. Het inkomen ligt er 20% lager dan in de rest van het gewest. Meer dan één derde van de actieve bevolking is werkloos. Onder jongeren loopt dat cijfer zelfs op tot 48% waarvan 20%van de jongeren opgroeit in een gezin zonder inkomen uit arbeid. Er is dus dringend nood aan opleiding en tewerkstelling op maat voor de mensen uit de buurt.

Gebrekkige huisvesting

De huisvestingsituatie in de omliggende wijken is gebrekkig en voor velen dramatisch. Vier vijfde van de gezinnen is toegewezen op de huurmarkt. Dat maakt de buurt en haar bewoners kwetsbaar voor vastgoedspeculatie. Maar er is meer, liefst 15% van de gezinnen leeft in een woonst zonder basis comfort. Dat wil zeggen, zonder lopend water, zonder douche of toilet. Daarbij heeft 14% van de bewoners recht op een sociale woning, hoewel het overgrote merendeel er geen toegang toe heeft. Er zijn immers amper sociale woningen in de buurt, slechts 4% van het woonbestand. 

Hoge autodruk

De wijken rond Tour & Taxis kennen ook een zéér hoge autodruk. De zone haalt net de ereplaats in de top drie van de Brussels binnenstad en haar eerste kroon. Grote ontwikkelingen in de buurt zijn dan ook enkel mogelijk indien zij ook gepaard gaan met grote investeringen in hoogfrequent, openbaar vervoer.  

Weinig groen

Ondanks de inrichting van verschillende nieuwe parkjes in de omgeving, ‘Park L28’, het ‘opzichter speelplein’, Parkfarm en de vooruitgang van het Tour & Taxis park, blijft de buurt gekenmerkt door bijzonder weinig groene en publieke ruimte. Indien het Park T&T geen echt volwaardige publieke groene ruimte wordt (omdat het alsnog wettelijk gesproken een privé park is), dan is het tekort in de omliggende wijken nijpend.

Kortom: De uitdagingen en noden in de omliggende wijken zijn groot en T&T kan hier als hefboom een belangrijke rol spelen. 

Vous trouvez la version française de cet article dans la publication.