walk, het Brussels platform voor voetgangers & te voet gaan, is gelanceerd

09/06/2021
Preview walk1.jpg
Preview walk2.jpg

Stappen door de stad moet voorrang krijgen op straat én in het beleid. Dat is het doel van walk, opgericht door Trage Wegen en Tous à pied. BRAL ondertekende mee het manifest van walk.

Stappen door de stad moet voorrang krijgen op straat én in het beleid. Dat is het doel van walk, opgericht door Trage Wegen en Tous à pied. BRAL ondertekende mee het manifest van walk.

De toekomst is aan de voetgangers en het wandelen, ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met de oprichting van het platform walk zal de stem van de voetgangers in onze hoofdstad luider gaan klinken. walk verenigt Brusselse organisaties, collectieven en buurtcomités die streven naar een stad op mensenmaat. Waar te voet gaan de norm is en waar voetgangers zichtbaar zijn in de publieke ruimte en in het maatschappelijke debat. Het doel van walk: een voetgangersdynamiek op gang te trekken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zodat voetgangers voorrang krijgen op straat én in het beleid. Daarom lanceerde walk zichzelf op maandag 7 juni 2021 met een coronaproof event op en rond de Kunstberg in Brussel.

BRAL ondertekende mee het manifest van walk.

Iedereen voetganger

Of het nu in de vrije tijd is, op weg naar de metro of naar je auto die drie straten verder geparkeerd staat: alle mensen zijn voetgangers – ongeacht hun leeftijd, kleur of gender. Want stappen is makkelijk en goedkoop, doet deugd voor je gezondheid en mentaal welzijn, maakt geen lawaai en is goed voor de luchtkwaliteit. En het geeft je de kans om andere mensen te ontmoeten. Voetgangers zijn de pioniers van de stad van morgen.

walk, het manifest

Alleen: voetgangers worden nog al te vaak over het hoofd gezien. En daar gaat walk wat aan doen. Als platform brengt walk een diverse reeks Brusselse actoren samen, die de voetganger benaderen vanuit een hele reeks invalshoeken: mobiliteit, publieke ruimte, stadsplanning, verkeersveiligheid, gezondheid, ecologie, biodiversiteit, sport, vrije tijd en cultuur. walk nodigt die organisaties, instellingen, collectieven, comités enz. uit om het walk manifest te onderschrijven. In dat manifest formuleerde walk zeven actiepunten om van Brussel een voetgangersstad te maken.

Vinger aan de pols

De lancering van het platform walk volgt op een intensieve voorbereidingsperiode, die in oktober 2020 van start ging onder impuls van Tous à Pied en Trage Wegen. walk legde zijn oor te luisteren bij talloze Brusselse voetgangers en organisaties om samen de speerpunten en de aanpak van het platform te bepalen. walk voelde de pols van de Brusselse voetgangers tijdens Join the walk, een reeks walkshops rond diverse thema’s en een reeks ontmoetingen met Brusselse middenveldsorganisaties.

Momentum in het beleid

De lancering van walk valt samen met een gunstige wind bij de instellingen: Brussel Mobiliteit, Good Move en het Gewestelijk plan voor Duurzame ontwikkeling zetten in op actieve mobiliteit om van Brussel een gezellige en duurzame nabijheidsstad te maken. « Tegen 2025 moet Brussel een voorbeeldregio worden voor het gebruik van de actieve vervoerswijzen, een regio waar voetgangers en fietsers zich in optimale voorwaarden kunnen verplaatsen.» (p.156 GPDO).  walk grijpt dit momentum aan om meer aandacht te vragen voor voetgangers, de inrichting van de publieke ruimte en de verkeersveiligheid voor voetgangers.

walk heeft het manifest aan Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt overhandigd. Ze verklaart: "Voetganger zijn we allemaal wel eens. Stappen is met 37 % van de verplaatsingen binnen Brussel de belangrijkste vervoerswijze van ons Gewest. Goed voor de gezondheid en de leefbaarheid in de straten. Het is dan ook geen toeval dat voetgangers centraal staan in Good Move, het Brusselse mobiliteitsplan. Ik verwelkom met plezier de komst van walk, dat ongetwijfeld een belangrijke partner wordt om Brussel stap voor stap veiliger en comfortabeler te maken voor iedereen die onze stad te voet verkent."

De voetgangersdynamiek en de ondertekenaars

Meer dan 24 verenigingen, collectieven, instellingen en pleitbezorgers van voetgangers en wandelen hebben het manifest ondertekend. Buurtcomités, adviesbureaus, opleidingscentra, lokale verenigingen en beleidsmakers hebben het al onderschreven en bekijken de principes in ons Gewest te activeren.

Lees het manifest: manifesteNL.indd (filesusr.com)

De website: www.walk.brussels

Lees ook