Welke toekomst voor Thurn & Taxis?

05/10/2015
Preview DSCN3890.JPG
Preview T&T.png

De site van Thurn & Taxis, - een site van 45 ha. in het centrum van Brussel - kent een lange en tumultueuze planningsgeschiedenis. Vergunningen werden aangevraagd, gewijzigd, vergeten en soms uitgevoerd. Zo is het kantoor van Leefmilieu Brussel up and running en zagen de buurtbewoners bomen, planten en gras groeien langs de route die het nieuwe park verbindt met omliggende projecten zoals Parckfarm, en L28. Maar bewoners en organisaties, ook zij die het dossier trachten te volgen, zitten nog met heel wat vragen.

Kunnen de eigenaar en de overheden het publieke karakter van de site garanderen? Hoe zal het park er uiteindelijk uitzien?  Waar komen de toegangen? Komt de Groene Verbinding met het Bockstaelplein er effectief?  Waar, wat en voor wie zal men op de site nog bouwen? Komen er ook scholen of sportfaciliteiten? Zal de realisatie van project ook tewerkstelling creëren? En waar komt nu eigenlijk die tram waar al zo lang wordt over gesproken. Of wordt het toch een bus?

Om wat licht in de duisternis te brengen organiseren BRAL, Stadsbeweging voor Brussel en Stadslabo JES een debat over de toekomst van Thurn & Taxis.

Een andere reden om het debat nu te organiseren, is de nakende komst van het bijzonder bestemmingsplan (BBP). Om dat te duiden, moeten we even terug naar 2008. Toen werd - na een lang traject met de nodige inspraak en debatten - het ‘richtschema’ voor Thurn & Taxis goedgekeurd. Dat was de laatste keer dat er sprake was van een totaalvisie op de toekomst van de site. Sindsdien wachten we op verdere stappen om deze demarche te concretiseren in een wettelijk kader. En dat wettelijk kader is een BBP. En hoewel het richtschema ondertussen werd ingehaald door de realiteit, werkten de Stad en het Gewest naarstig verder aan een BBP. Dit wordt dan ook hét plan dat de toekomst van Thurn & Taxis bepaalt. Hoog tijd dus voor een nieuw publiek debat.

Foto's van het debat vind je op onze Facebookpagina. 

Programma: 19u-21u

  • Intro door JES & BRAL
  • Voorstelling van de plannen door Pierre Lemaire projectverantwoordelijke T&T bij het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO).  
  • Een park Tout Publiek? Presentatie over de openbaarheid en het sociaal beheer van openbare ruimte in de omgeving van Thurn & Taxis door De Jeugdraad van Molenbeek en Caroline Claus (JES)

 

Debat:

  • Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  • Geoffroy Coomans de Brachène, Schepen van Stedenbouw en Patrimonium van de Stad Brussel
  • Sarah Turine, schepen van Jeugd, Sociale Cohesie en Interculturele Dialoog van de gemeente Molenbeek
  • Michel de Bièvre, General Manager T&T (Extensa)
  • Kristiaan Borret, Brussels Bouwmeester

Moderator: Steyn Van Assche, BRAL

Het debat start om 19 u, en vindt plaats in het (ex-)restaurant TASSO in het Koninklijk Pakhuis op de site van T&T (Havenlaan 86c). Iedereen is al welkom vanaf 17u30 in de Parckfarm voor een hapje en een drankje. We wandelen dan samen naar de plaats van het debat.

Het debat op Facebook.

Contact BRAL, Steyn Van Assche - steyn@bral.brussels - 0498/13 25 86

Contact JES: Caroline Claus - caroline.claus@jes.be - 0492/ 462 996

Over BRAL: BRAL, stadsbeweging voor Brussel, volgt sinds eind jaren 90 het dossier van nabij op en organiseerde de bewonersparticipatie bij de opmaak van het richtschema. BRAL initieerde ook het tijdelijk gebruik op de site. Via het trefwoord Tour & Taxis op de website krijgt u toegang tot een uitgebreide reeks artikels en publicaties over de site en omgeving.

Over JES: JES stadslabo is sinds 2006 actief rond jeugdparticipatie bij de ontwikkeling van Thurn & Taxis. In ons streven naar een jongeren- en kindvriendelijke stad organiseerden we jeugdparticipatie bij de opmaak van het richtschema, om vervolgens in afwachting van de verdere ontwikkeling drie opeenvolgende zomers een bouwspeelplaats op de site te organiseren. Op basis van een opgebouwde kennis over de (dringende) noden en wensen van kinderen en jongeren die opgroeien in de omliggende wijken, ijverden we de voorbije jaren via actie en dialoog voor een meer jeugdgerichte aanpak van vernieuwing en ontwikkeling van openbare ruimte op en rond de site van Thurn & Taxis. Sinds 2014 heeft JES een jeugdwerking in nabijgelegen Maritiemwijk. JES is ook partner in het project Parckfarm Tour & Taxis.

Meer info over JES & participatie in de publieke ruimte

 

Bijlage

Lees ook