Welkom shopping NEO!

De Brusselse regering rolt verder de rode loper uit voor een groot shoppingcentrum op de Heizelvlakte. Nog tot 30 juli is het ontwerp van gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan Heizel namelijk in openbaar onderzoek Liever geen extra shoppingcenter? Reageer dan nog deze maand. 

Korte historiek:         

  • In 2013 toverde de Brusselse regering het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) om tot het Demografisch Gewestelijk Bestemmingsplan (D-GBP). Die wijziging bracht een nieuw Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) met zich mee: Heizel. En zo’n gebied krijgt altijd een speciaal programma. In dit geval ééntje dat voorziet in o.a. 72.000 m² handelszaken. Dat is het shoppingcenter zoals de Stad Brussel die tekent in haar NEO-plannen (video).
    Gevolg van deze wijziging van het bestemmingsplan: er kan een vergunning voor een winkelcentrum worden afgeleverd zónder dat er eerst een bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor heel het gebied is opgemaakt. Er kan dus sneller  een vergunning worden afgeleverd. Althans, dat was toch de bedoeling.
  • Enkele buurtbewoners en onder andere Inter-Environnement Bruxelles (IEB) gaan in 2014 in beroep tegen deze beslissing.
  • De Raad van State volgt dit beroep (december 2015) en vernietigt de wijziging. Voornaamste reden: “De keuze voor de Heizelsite om een aantal grote voorzieningen te ontwikkelen …..is a priori gemaakt, voorafgaand aan het milieueffectenrapport, dat niet voorziet in een analyse van mogelijke redelijke alternatieven.” En ook: “het biedt geen rechtzekere oplossing voor de effecten op de mobiliteit…”.  
  • Mei 2016: er komt een nieuwe effectenstudie die (onder meer) moet aantonen dat de Heizel toch dé locatie is voor NEO. Met andere woorden: 3 jaar na de goedkeuring komt men op de proppen met de onderbouw die noodzakelijk was voor de wijziging van het GBP en meer specifiek het programma voor de Heizel. Nu die onderbouw er is, komt de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan opnieuw in openbaar onderzoek. Vandaag dus.

 

Verandert er iets?

Neen. De voorgestelde bestemmingswijziging anno 2016 is exact dezelfde als die anno 2013. Verassend? Niet echt. Het gevraagde programma - winkel en- congrescentrum,  evenementenhal, cinema, woningen, sportvoorzieningen, …. - was op maat van de Heizel gesneden. Het zou dan ook verassend geweest zijn, mocht uit deze studie blijken dat een andere plek beter geschikt zou zijn. Als oplossing voor de mobiliteit wordt verwezen naar geplande werken in het kader van het voetbalstadion (ondergrondse parking met aansluiting op de R0) en de al gevraagde verbindingsweg tussen parking C en de Congreshallen. Ter herinnering: op een weekdag verwacht men ruim 45.000 autoverplaatsingen en op zaterdagen zelfs meer dan 65.000. En dan spreken we nog niet over de dagen dat er wél een voetbalmatch gepland.

Opvallend

De makers van de effectenstudie zijn niet wereldvreemd en hielden rekening met de twee andere geplande shoppingcentra in de buurt, Dockx en Uplace. Mochten ze er ooit alle drie komen, zou Dockx – in fase van finalisering ondertussen - de pineut zijn. De markt is nu eenmaal niet eeuwig rekbaar en de gewenste kapitaalkrachtige klanten uit de Rand zouden vooral aan NEO en Uplace blijven plakken. Dockx zal het dan in de eerste plaats van Brusselse klanten moeten hebben. En laat dat nu net niét hun opzet zijn. De concurrentie met bijvoorbeeld de Nieuwstraat – en de voetgangerszone als nieuw ‘commercieel centrum’? - zal dan ook nóg scherper worden. Ondertussen lijkt Uplace hoe langer minder kans te maken om de race te gaan winnen. Maar daarover later meer.

Tijdverlies?

Ja. Wij vragen ons af waarom men al deze moeite deed en doet. De bestemmingswijziging is namelijk niet eens nodig om NEO te ontwikkelen. In 2013 hoopte men hier tijdswinst mee te boeken omdat men dan geen BBP zou moeten opstellen. Ondertussen is de Stad Brussel al een hele tijd aan dat BBP aan het werken.. Dat zou dus een dezer klaar moeten zijn. Er wordt dus op twee paarden gewed om er zeker van te zijn dat het gewenste shoppingcenter er wettelijk gezien zeker mag komen.

Conclusie:

Wie het niet zo begrepen heeft op de komst is van een nieuw megawinkelcentrum kruipt dan ook best even in zijn pen om dat te laten weten aan de bevoegde diensten. Ook BRAL gaat dit doen, in overleg met onze vrienden van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie.

Hoe doe je dat? Je kunt alle nodige documenten downloaden op de website van het Brussels Gewest. En als je argumenten nodig hebt, check dan dit artikel: Shoppingcentra nefast voor werknemers en zelfstandigen of contacteer zeker onze medewerker Steyn Van Assche, die je op weg kan zetten. Deadline: 30 juli.

Lees ook het persbericht van het Interregionaal Platform voor een Duurzame Economie.