Werking Brusselse verenigingen architectuur, cultureel erfgoed en stadsontwikkeling in gevaar

09/09/2022

De verenigingen die afhangen van de subsidie voor architectuur, cultureel erfgoed en stadsontwikkeling van de gewestelijke administratie Urban.brussels trekken aan de alarmbel. In een open brief aan minister-president Rudi Vervoort (Territoriale Ontwikkeling), staatssecretaris Pascal Smet (Stedenbouw en Erfgoed) en aan de andere leden van de Brusselse Gewestregering hekelen ze de vertraging en de ondoorzichtigheid van de procedure van de projectoproep. De aanzienlijke vertraging zal volgens hen waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben op de organisaties, de kwaliteit van hun projecten en de diensten voor het publiek.