Wetstraat en Europese wijk: de Raad van State geeft stadsverenigingen gelijk tegen het Gewest en de grote immobiliënspelers

02/10/2019

BRAL ziet het als haar taak om burgers te steunen in hun acties. We tekenden daarom met oa. de bewonersgroepen GAQ (Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles) en AQL (l’Association du Quartier Léopold) beroep aan tegen de GGSV Wetstraat, omdat een impactstudie ontbrak en het project op maat van een promotor was geschreven. De Raad van State geeft ons nu gelijk. Een overwinning voor burgeractivisme met de steun van BRAL!

BRAL ziet het als haar taak om burgers te steunen in hun acties. We tekenden daarom met oa. de bewonersgroepen GAQ (Groupe d’Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles) en AQL (l’Association du Quartier Léopold) beroep aan tegen de GGSV Wetstraat, omdat een impactstudie ontbrak en het project op maat van een promotor was geschreven. De Raad van State geeft ons nu gelijk. Een overwinning voor burgeractivisme met de steun van BRAL!

Op 25 september heeft de Raad van State een ondubbelzinnige beslissing genomen in de zaak tussen de verenigingen en het Gewest met betrekking tot de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor de Wetstraat: "Het decreet van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2013 houdende goedkeuring van de stedenbouwkundige reglementering inzake de ruimtelijke ordening en de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een certificaat en een stedenbouwkundige vergunning voor de omtrek van de Wetstraat en haar omgeving.... wordt geannuleerd".

Dit arrest volgt op het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 juni 2018, dat de poging van het Gewest om te doen zonder voorafgaande effectbeoordeling in overeenstemming met de Europese richtlijnen bekrachtigde: "Een verordening inzake ruimtelijke ordening, zoals de onderhavige, die bepaalde vereisten voor de uitvoering van vastgoedprojecten vastlegt, valt onder het begrip "plannen en programma's", die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor het milieu in de zin van die richtlijn, en moet dus worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling. »

Het Gewest wilde afzien van de noodzaak om de tijd te nemen om de milieuproblematiek te onderzoeken, in het bijzonder de mobiliteit in een volledig verzadigde wijk, en had op basis van het GGSV-vergunningen verleend voor de bouw van twee nieuwe torens in de wijk. Een daarvan wordt nu gebouwd ("The One", door de ontwikkelaar Atenor), de andere is in aanbouw ("Leaselex", door dezelfde ontwikkelaar).

Maar… het arrest van de Raad van State nog steeds stelt dat: "Het verzoek tot handhaving van de gevolgen wordt afgewezen". Het Gewest heeft de Raad van State immers verzocht de gevolgen van het GGSV voor het verleden te handhaven, om de aan de SPRL Leaselex en de NV België Europa verleende vergunningen te "redden". De Raad van State zal zich na de voor 22 oktober geplande hoorzitting nog definitief moeten uitspreken over het lot van deze vergunningen, maar gezien het bovenstaande zullen ze hoogstwaarschijnlijk worden geannuleerd. De torens zouden dan illegaal zijn.

Zowel het Gewest als de initiatiefnemers hebben risico's genomen, in een juridische context die de investeerders welbekend is en die nu moet worden overgenomen. Het besluit van de Raad van State zegt niet anders.

Na meer dan vijf jaar procederen tot op het hoogste gerechtelijke niveau is het een overwinning voor het Brusselse verenigingsleven en in het bijzonder voor de Coördinatie Europa, waarin de Vereniging voor de Leopoldswijk (AQL), BRAL - Stadsbeweging voor Brussel, de Groep voor de Animatie van de Brusselse Wijk (GAQ), de Inter-Environnement Bruxelles (IEB) en de inwoners van de Wetstraat zijn verenigd.

Hannes Frank, voor de GAQ, sprak zijn tevredenheid uit over deze beslissing: "Het is de hoogste tijd dat het Gewest ophoudt met de weg te openen voor twijfelachtige investeringsprojecten in de Europese wijk. Het moet, in samenwerking met de inwoners, een visie ontwikkelen voor het centrum van Europa dat duidelijk zijn waarden weerspiegelt, in het bijzonder democratie, transparantie, milieuoverwegingen en respect voor de inwoners."

Marco Schmitt, voor de AQL, vraagt "een einde te maken aan de eindeloze opeenstapeling van wankele wettelijke bepalingen. Die bepalingen omzeilen de verplichtingen van de regering op het gebied van milieubeoordelingen, negeren de eisen van de inwoners en reproduceren uiteindelijk de veel bestreden misbruiken van "bruxellisering”."

Het is in ieder geval een krachtige waarschuwing voor de autoriteiten en moet in aanmerking worden genomen in het kader van de RPA (richtplan van aanleg). Dit is mogelijks een even problematisch mechanisme dat door de regionale regering tijdens de vorige legislatuur in het leven is geroepen. De RPA Wetstraat (die onder andere tot doel heeft de torens te redden waarvan de vergunningen waarschijnlijk binnenkort geannuleerd zullen worden) wordt momenteel aan een openbaar onderzoek onderworpen en zal op 14 november worden gesloten. De verenigingen blijven waakzaam en bezorgd.

Association du Quartier Léopold (AQL)
BRAL Stadsbeweging voor Brussel
Inter-Environment Brussel (IEB)
Animatiegroep van de Europese wijk van de stad Brussel (GAQ)

In de pers :

Lees ook