Europa

Afbeelding
padloi.png
Stadsplanning

Richtplan van aanleg ‘Wet’: interessant maar potentieel nefast

Buurtbewoners en andere stakeholders maken zich grote zorgen over de maximale invulling van de PAD Loi. We geven een aantal suggesties, waaronder een gewestelijke visie op hoogbouw, om deze terechte zorgen tegemoet te treden.

Afbeelding
fronteu_nl.jpg
Stadsplanning

"Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - van 1986 tot nu"

De bewoners van de Brusselse EU-wijk voeren al meer dan 30 jaar strijd en BRAL staat hen tot vandaag met professionele raad en daad bij. BRAL komt naar buiten met een overzicht van bijna 30 jaar bewonersstrijd in de EU-wijk. 

Afbeelding
europa.jpg

Persbericht: Bewonerscomités EU-wijk: “Eerst de plannen, dan de vergunningen. Niet omgekeerd”

De overlegcommissie van de Stad Brussel moet woensdag 14 mei haar advies geven over de stedenbouwkundige vergunning voor twee kantoortorens op de hoek van de Wetstraat, Etterbeekse steenweg en Jacques de Lalaingstraat. Twee promotoren willen er naast elkaar twee torens van 114 en 96m bouwen: Laeselex (100% kantoren) en Brussels-Europa  (70% kantoren, 21% woningen en 9% handel). De leden van de Coördinatie Europa – de bewonerscomités van de EU-wijk, bijgestaan door de BRAL en IEB – trokken eerder al naar de Raad van State tegen de globale slechte planning en vragen nu aan de Stad Brussel om de bouwvergunningen in afwachting niet af te leveren. 

Afbeelding
vanmaerlant.jpg
Burgerinitiatief

"Wetstraat nog steeds vooral een project voor de promotoren"

Voor de overlegcommissie van de Stad Brussel zich buigt over de tweede versie van de Gezoneerde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GGSV) voor het stadsproject Wet (Wetstraat) herhalen we onze belangrijkste bezwaren.

Afbeelding
img_1999.jpg

Stadsproject Wet - Bral dient bezwaarschrift in: "Beter, maar nog niet goed genoeg"

De Brusselse regering herschreef de voorschriften voor de Wetstraat. Geen woord over mobiliteit, over vermenging van functies en geen maatregelen om een vermenging van functies te garanderen of rond de onvermijdelijke werfhinder.

Afbeelding
BBP Belliard.jpg

Persbericht: Gewest Brussel maakt plannen op maat van dubieuze immoprojecten in EU-wijk

Het Brussels Gewest heeft de Stad Brussel opgelegd om binnen een periode van 18 maanden een nieuw Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) op te maken die twee dubieuze immoprojecten in de Europese wijk moet mogelijk maken.  Het gaat om de huizenblokken tussen de Belliardstraat, Etterbeeksesteenweg, Jacques de Lalaing- en Trierstraat. Volgens Coördinatie Europa, de samenwerking tussen de twee belangrijkste bewonerscomités uit de Europawijk ondersteund door BRAL en IEB, is dit BBP duidelijk op maat geschreven van twee immobiliënprojecten die een negatieve impact op de wijk zullen hebben. 

Persbericht: Atenor Wetstraat: steekproef of aantasting gewestelijke doelstellingen?

20 april 2010 bespreekt de overlegcommissie van de Stad Brussel de stedenbouwkundige en milieuaanvraag van promotor Atenor Group voor de afbraak en heropbouw van het huizenblok op de hoek tussen Wetstraat en Jacques de Lalaingstraat. Lees hier het persbericht van AQL, GAQ, BRAL en IEB.

Afbeelding
451287_1ee02767c8_k-2[1].jpg

Moratorium nodig op nieuwe kantoren in Brussel

Het ontwerp van het Richtplan van Aanleg van de Wetstraat was al achterhaald vanuit milieuoogpunt. Nu kantoren leeg komen te staan door meer thuiswerk, is het onzinnig om hun aantal nog te vergroten.

Afbeelding
sfeer - D4-D5 ici l'europe - foto strens.jpg
Stadsplanning

RRUZ en de Wetstraattorens

Op 24/9 heeft de Raad van State de GGSV (of RRUZ in het Frans) van de Wetstraat geannuleerd, waardoor de verenigingen (AQL-VLW, BRAL, GAQ, IEB) en de eisende bewoners in het gelijk werden gesteld.

Stadsplanning

Wetstraat en Europese wijk: de Raad van State geeft stadsverenigingen gelijk tegen het Gewest en de grote immobiliënspelers

BRAL tekende met twee bewonersgroepen beroep aan tegen de GGSV Wetstraat. De Raad van State geeft ons nu gelijk. Een overwinning voor burgeractivisme met de steun van BRAL!

Afbeelding
Ill1_Perimetre_PuL-WET-perspective.jpg
Stadsplanning

PAD WET/Europese Wijk - Grote uitdaging: mobiliteit

Voor de RPA WET/Europese Wijk is volgens BRAL mobiliteit de grote uitdaging.

Afbeelding
wiertz.png

Het Wiertz Museum en Europa behoren ook ons toe...

Het Wiertz Museum herbergt de werken van kunstenaar Antoine Wiertz voorloper van het Belgische surrealisme, maar ook de herinnering aan Hendrik Conscience die er als conservator woonde en er overleed.