"Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk - van 1986 tot nu"

06/07/2014
Preview Bewonersactie in de Brusselse EU-wijk
BRAL, Hilde Geens
Preview frontEN.jpg
Preview front_FR_jpeg.jpg

De bewoners van de Brusselse EU-wijk speelden een cruciale rol in de ontwikkelingen van hun wijk. Dat de Europese wijk, of de Leopoldwijk, eruitziet zoals ze er vandaag uitziet, is dus zeker niet alleen te danken aan de grillen van vastgoedontwikkelaars en politici. Bewoners hebben hevige strijd gevoerd voor de leefbaarheid van hun wijk. En dat doen ze vandaag nog altijd.  

Al meer dan 30 jaar staat BRAL hen met professionele raad en daad bij. Al die ervaringen, al die acties, al dat politiek en juridisch weerwerk, al dat overleg, ... dit moest dringend eens op papier gezet. Op net geen 100 pagina’s komt BRAL eindelijk naar buiten met een leesbaar (en drietalig!) overzicht van bijna 30 jaar bewonersstrijd in de EU-wijk.

De publicatie bevat interessant beeldmateriaal, een overzichtelijke tijdslijn en kaartmateriaal. Maar we gaan vooral dieper in op de verschillende strategieën die bewonersgroepen en actiecomités hebben aangewend. Met deze publicatie bieden we een staalkaart aan van de bewonersacties in de EU-wijk: de klassiekers, de vaakst voorkomende, de meest originele, de meest verscheiden, de meest frappante... van 1986 tot vandaag.

We groepeerden de acties volgens de gekozen strategie:
• Overlegsituaties (Studie Ruimte Brussel-Europa, Comité de Suivi, ... )
• Visieontwikkeling (Zwart-Witboek, Wijken voor Europa, ...)
• de culturele aanpak (Suite Jourdan Suite)
• bezettingen (Sens Unique, Stevin, Bruxxel)
• de juridisch/contractuele aanpak (het Kaderakkoord)

Per categorie maken we een balans op, maken we een evaluatie. We willen daarbij vooral naar de toekomst kijken: Wat werkt onder welke omstandigheden? Waar moet je energie in steken en wat zijn beperkingen? Die ‘strategieën’ kunnen bijgevolg ook dienen voor andere wijken in Brussel, of voor andere steden. Daarom is deze publicatie zeker nuttig voor mensen die zelf werk willen maken van hun stad, wijk of straat.

Nog altijd brandend actueel

De teksten zijn van de hand van Hilde Geens, die al sinds begin jaren tachtig bij BRAL en op het Europadossier werkt. Ze was heel nauw betrokken bij alle initiatieven en acties die in de publicatie staan beschreven. Ze gaat in het nawoord ook dieper in op de actualiteitswaarde die dit historisch overzicht anno 2014 nog altijd heeft.

Publicatiejaar
2014

Lees ook