Persbericht: Atenor Wetstraat: steekproef of aantasting gewestelijke doelstellingen?

Persbericht

Vandaag 20 april bespreekt de overlegcommissie van de Stad Brussel de stedenbouwkundige en milieuaanvraag van promotor Atenor Group voor de afbraak en heropbouw van het huizenblok op de hoek tussen Wetstraat en Jacques de Lalaingstraat.

Voor de bewonerscomités GAQ (Groupe d’animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles), AQL (Association du Quartier Léopold) en de Brusselse milieuverenigingen BRAL (Brusselse Raad voor het Leefmilieu) en IEB (Inter-Environnement Bruxelles) zijn de vergunningen een niet te minimaliseren afwijking van de doelstellingen door het Brussels Gewest zoals ze zijn vastgelegd in zowel het ‘Richtschema Europa’ als in het ‘Stadsproject Wet’. Ironisch genoeg loopt er vandaag in het BIP een tentoonstelling van het Gewest over het ‘Stadsproject Wet'.

Bovenstaande verenigingen vragen dat de overlegcommissie om een negatief advies uit te brengen.

Het volledige persbericht vindt u als bijlage.

Contact:

An Descheemaeker, coördinator Bral, tel 02 271 56 33, gsm 0477 26 93 14